บทความการบริหารคน

ชนชั้นในองค์กร

เชื่อหรือไม่ว่าหลายองค์กร มีปัญหาเรื่อง “ชนชั้น” ในองค์กรเป็นเงาอยู่เบื้องหลัง บางที่ก็เด่นชัด และกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้ว แต่หลายที่อาจจะไม่รู้ตัว หรือรู้ในมุมที่ ผู้บริหาร พนักงานทั่วไปมองเห็นเพียงว่า “ทัศนคติ” ของพนักงานนั้น ๆ ที่ไม่ดี พูดถึงในมุมที่ชัดเจนก่อน ยกตัวอย่างระบบราชการที่มี ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราว เบื้องต้นหากเข้าใจแรงจูงใจหรือแรงกดดันภายในใจ จะรู้ว่ามีความรู้สึกถึงชนชั้นชัดเจน ตั้งแต่ชื่อระดับ ข้าราชการ กับ ลูกจ้างแล้ว.. คงไม่มีประโยชน์จะพูดถึงเรื่องของราชการ แต่สำหรับเอกชน อาจเป็นไปได้ที่ผู้นำ หรือเจ้าของกิจการ