วิทยากรอบรมพนักงาน-พิมลพร มณีอ่อน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.จันทร์พิมพ์ สมพงษ์

วิทยากร อ.ออยล์ – พิมลพร มณีอ่อน ประสบการณ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรมามากกว่า 15 ปี ในองค์กรเอกชนชั้นนำ และมีความเชื่อในการพัฒนาคน ที่ว่า “คนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่ทุกคนล้วนมีศักยภาพในตัวเอง การออกแบบการเรียนรู้ตามระดับความสามารถและสถานการณ์ของแต่ละบุคคล

วิทยากรอบรมพนักงาน-พิมลพร มณีอ่อน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ออยล์ – พิมลพร มณีอ่อน

วิทยากร อ.ออยล์ – พิมลพร มณีอ่อน ประสบการณ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรมามากกว่า 15 ปี ในองค์กรเอกชนชั้นนำ และมีความเชื่อในการพัฒนาคน ที่ว่า “คนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่ทุกคนล้วนมีศักยภาพในตัวเอง การออกแบบการเรียนรู้ตามระดับความสามารถและสถานการณ์ของแต่ละบุคคล

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอ – อิสรา วิไชยคำมาตย์

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอ – อิสรา วิไชยคำมาตย์

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอ – อิสรา วิไชยคำมาตย์ โค้ช และ Facilitator ที่ได้รับมาตรฐานสากล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ในทีม การสื่อสารเพื่อความเข้าใจ และเพื่อการ empower รวมไปถึงการพัฒนา กรอบคิด เพื่อการโค้ช และพัฒนาศักยภาพผู้นำในองค์กร

วิทยากรอบรมพนักงาน-นันทชัย อินทรอักษร

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.นัน – นันทชัย อินทรอักษร

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.นัน – นันทชัย อินทรอักษร วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตและกำไร อีกทั้งมีความเชียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel & PowerPoint รวมไปถึงด้านความปลอดภัย ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมากว่า 15 ปี

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม วิทยากรอบรม และผู้เชี่ยวด้านหลักสูตรเครื่องมือ MBTI ที่ได้รับการรับรอง และนักบริหารการขาย หลักสูตรการขาย

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.แหยม – เกษมสิทธิ์ ภูครองตา

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.แหยม – เกษมสิทธิ์ ภูครองตา

อ.แหยม – เกษมสิทธิ์ ภูครองตา แนะนำวิทยากรอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร หลักสูตรหัวหน้างาน และ hardskill อย่าง การปรับปรุงคุณภาพ PCDA, หลักสูตร 8 WASTES

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ทราย – วาสนา วัฒนศฤงฆาร วิทยากรอบรม หลักสูตรการควบคุมคุณภาพ ISO9001, ISO14001, QC7 tools, Kaizen วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน พนักงานฝ่ายการผลิต

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เป้ - ภิญญดา เกษตรภิบาล

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เป้ – ภิญญดา เกษตรภิบาล

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เป้ – ภิญญดา เกษตรภิบาล วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา การบริหารจัดการโครงการและองค์กร ทั้งในด้านการจัดการการผลิต โลจิสติกส์ เช่น TQM, TPM ฯลฯ รวมถึงระบบเอกสารและการปฏิบัติงาน เช่น SAP, ERP, MRP, WMS ฯลฯ

อ.ตุ๋ม - วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ตุ๋ม – วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ตุ๋ม – วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ วิทยากรอบรมพนักงานผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน บริการลูกค้า และธุรการงานเอกสาร การจัดการและการจัดเก็บด้วนระบบมาตรฐานสากล

อ.กร – ดร.รัชฎากร เอี่ยมอำไพ

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.กร – ดร.รัชฎากร เอี่ยมอำไพ

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.กร – ดร.รัชฎากร เอี่ยมอำไพ วิทยากรผู้มากประสบการณ์ในด้านการ พัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลง (Organization Development & Change) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management )

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เอ - รัชเดช อติกนิษฐ

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เอ – รัชเดช อติกนิษฐ

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เอ – รัชเดช อติกนิษฐ วิทยากรการขาย รและโค้ชนักขาย B2B & B2C บรรยายการขายการตลาด เร่งรัดหนี้สินและการสร้างแรงบันดาลใจการขายเพื่อเพิ่มยอดขายรวมทั้งธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ชัญญชิตา

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ต่าย – ชัญญชิตา ศรีชัย

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ต่าย – ชัญญชิตา ศรีชัย ผู้มากประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ในหลากหลายหน้าที่ สั่งสมประสบการณ์ สู่การทำงานเป็นที่ปรึกษา โค้ช วางระบบการจัดการทรัพยากรบุคคล พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่ทุกองค์กร

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ตรี – ชาตรี ลุนดำ

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ตรี – ชาตรี ลุนดำ

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ตรี – ชาตรี ลุนดำ ผู้มากประสบการณ์ในด้านงานองค์กรสร้างสุข (Happy Workplace) การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) การสร้างสัมพันธภาพในงาน (Relationship Management)

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.หนูนา - ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.หนูนา – ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

อ.หนูนา – ดร.นทษร สุขสารอมรกุล วิทยากรอบรมพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพดีกรี ปริญญาเอก อบรมทั้งบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์, การแต่งหน้า สร้างอัตลักษณ์ตัวตน รวมถึง ทัศนคติ ที่เรียกว่า ปรับบุคลิกจากภายในสู่ภายนอก ได้อย่างดี

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล

อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล
เป็นวิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน Communication & Personality, PR (Public relation), CS (Customer Service) และ HR (Human Resource) จากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

โค้ชฝ้าย นันทวัน คงรัตน์

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชฝ้าย – นันทวัน ทับทวี

โค้ชฝ้าย – นันทวัน คงรัตน์
จากผู้แทนฝ่ายขาย สู่ตำแหน่งผู้จัดการภาค ในองค์กรข้ามชาติ ภายในเวลาเพียง 2 ปี มากด้วยประสบการณ์ Top Sales 2 ปีซ้อน การันตีเทคนิคการถ่ายทอดที่สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังมีดีกรีเกียรตินิยม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย

วิทยากรอบรมพนักงาน ภานพ ศิริณสาร

วิทยากรอบรมพนักงาน ครูพี่ณัฐ – ภาณพ ศิริณสาร

ครูพี่ณัฐ – ภาณพ ศิริณสาร วิทยากร ที่จะมา “เปลี่ยน” ทีมขายให้มีไฟ หรือพนักงานในองค์กร ให้มีความคิดใหม่ แรงจูงใจใหม่ ด้วยพลังจิตใต้สำนึก สร้างบุคลากรในองค์กรเป็นคนใหม่ ให้เกิดการพัฒนาตนเองที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

วิทยากรอบรมพนักงานฝ่ายผลิต อ.แทน - พลกฤต

วิทยากรอบรมพนักงาน ดร.แทน – พลกฤต โสลาพากุล

อ.แทน – พลกฤต โสลาพากุล วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคน การบริหารงานคุณภาพ เป็นคนอีสาน (บุรีรัมย์) โดยมีความเชื่อว่า “การพัฒนาที่ดีที่สุด ต้องเริ่มต้นจาการพัฒนาคน” เพราะคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้แท้จริง

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.เคที่ วิทยากรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Service Mind

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เคที่ – ภิรญา เสรีจารุมาศ

วิทยากรอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ ปรับภาพลักษณ์, หลักสูตรการแต่งหน้า, หลักสูตรการสื่อสารกับลูกค้า, การเจรจา วิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการ Front office มากมาย ที่เข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของบุคลิกภาพ ที่เป็นสิ่งสำคัญต่องานบริการทุกประเภท

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ไมท์ – ดร.ไมตรี บุญขันธ์

วิทยากรอบรมพนักงานฝ่ายการผลิต ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่างๆ เช่น Kaizen, SGA – Small group activity, 7 waste, Poka yoke, TQM และอีกมากมายจากหลายองค์กร และหลายโรงงานอุตสาหกรรม

วิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากรอบรมหัวหน้างาน วิทยากร Service Mind วิทยากร Team Building

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.รัต – เยาวรัตน์ บุญชัย

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากรอบรมหัวหน้างาน หลักสูตรการจัดการงาน การบริหารบุคลากร ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการงานต่างๆ ในองค์กรใหญ่ และยังเป็นวิทยากรทีมบิ้วดิ้ง อีกด้วย

วิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากร อบรม Service Mind Training วิทยากร Team Building

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.พัท – พัทธนันท์ วิศิษฏ์ธรรมศรี

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน หลักสูตรการอบรมพนักงาน วิทยากร Service Mind Training, หลักสูตรการยกระดับมาตรฐานการบริการ, และวิทยากรจัดกิจกรรมนันทนาการ ทีมบิ้วดิ้ง Team Building

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ ผู้ออกแบบและอบรม หลักสูตรการทำงานเป็นทีม, อบรมหัวหน้างาน, การสื่อสาร, จิตสำนึกรักองค์กร, Service Design, ทักษะการนำเสนอ, วิทยากรการตลาด, การตลาดออนไลน์, วิทยากรทีมบิ้วดิ้ง, และอีกหลายหลักสูตร