วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน ผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน การบริการ Service ด้าน Communication & Personality, PR (Public relation), CS (Customer Service) และ HR (Human Resource) จากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 

อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล

ด้วยแนวคิด “เพราะคนแต่ละคนไม่มีใครที่เหมือนกัน การเข้าใจ ให้เกียรติ และยอมรับซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญ” ด้วยประสบการณ์มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม นำมาสู่การเป็นวิทยากรด้าน Soft skill มืออาชีพ อีกทั้ง ยังเป็นวิทยากร ทีมบิ้วดิ้ง ที่ทั้งสนุกสนานและสาระ ให้กับหลากหลายองค์กรมาแล้ว

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.ป่าน – ณภัค

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • ภาวะผู้นำที่มีคุณภาพ
 • จิตสำนึกรักองค์กร
 • Service Mind training
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 • ศิลปะการสื่อสารและการบังคับบัญชา
 • หัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล HR For Non HR
 • และอื่น ๆ ด้านการบริการและจัดการงานบุคคล

คุณวุฒิ

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การตลาด
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (สื่อสารมวลชน)
 • Cer. Logistic Management
 • Cer. Train the trainer
 • Cer. Wow Color (สีที่ลึกที่สุดในการแต่งกาย) – โค้ชวีณา ทองแถม
 • Cer. การพูดทรงพลัง การฟังโคตรเซียน – คนคิดดี

ประสบการณ์ – เกียรติประวัติ

 • วิทยากรรับเชิญ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • งานวิจัย KPI ในองค์กรเอกชน
 • หนังสือ การบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญ อิสระ
 • ธุรกิจส่วนตัว

ผลงานวิทยากร*

*เป็นผลงานเพียงบางส่วน ด้วยวิทยากรมีผลงานต่อเนื่อง ข้อมูลไม่อาจอัพเดต และยาวเกินความจำเป็น

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กรมสรรพากร
 • กรมที่ดิน
 • การประปานครหลวง
 • วิทยาลัยกองทัพเรือ
 • วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • บริษัทในเครือ IBM
 • บริษัทในกลุ่มเครือ เจริญโภคภัณฑ์
 • บริษัทในกลุ่มเครือ ยูนิลีเวอร์
 • โรงแรม อวานี่ หัวหิน
 • โรงแรม ฮาเว่น หัวหิน
 • โรงแรม ดุสิต หัวหิน
 • โรงแรม วีรันดา รีสอร์ทแอนด์ สปา
 • โรงแรม อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • โรงแรม ธารามันตรา ชะอำ
 • โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอำ
 • โรงแรม สปริงฟิลด์ แอทซี / วิลเลจ กอล์ฟคลับ
 • โรงแรม สยาม เบย์ชอร์ / เบย์วิว รีสอร์ต พัทยา
 • โรงแรมในเครือ ดีวารี
 • โรงแรมในเครือ ฟูราม่า

พิมพ์ – ดาวน์โหลดประวัติในรูปแบบเอกสาร อ.ป่าน – ณภัค

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล
วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล