วิทยากรอบรมพนักงาน อ.แหยม – เกษมสิทธิ์ ภูครองตา

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน อ.แหยม – เกษมสิทธิ์ ภูครองตา

แนะนำวิทยากรอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร หลักสูตรหัวหน้างาน และ hardskill อย่าง การปรับปรุงคุณภาพ PCDA, หลักสูตร 8 WASTES

อ.แหยม – เกษมสิทธิ์ ภูครองตา

ฮาอีหลี แต่ต้องมีสาระ กับวิทยากรอารมณ์ดี ที่อยากให้พนักงานอบรมอย่างมีความสุข สนุก พร้อมสาระที่ต้องไม่แพ้กันในสไตล์ Work hard Play harder (เด้อ!)

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.แหยม – เกษมสิทธิ์

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.แหยม – เกษมสิทธิ์ ภูครองตา

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • หลักสูตร การเปลี่ยนแปลง เพื่อความสำเร็จขององค์กกร (Change for Growth)
 • หลักสูตร Team building
 • หลักสูตร ทักษะการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (Leadership in Blood)
 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร จิตสำนึกคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก PDCA
 • หลักสูตร เทคนิคการจัดการบริหารความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุนด้วย 8 WASTES

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • Cer. นักสร้างสุของค์กร นักส่งเสริมคุณธรรมและต่อต้านทุจริตในองค์กร
 • Cer. วิทยากรและครูอาสา นักนันทนาการ
 • วิทยากร COACH คุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ประสบการณ์ – เกียรติประวัติ

 • ประสบการทำงานภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ และพลาสติก กว่า 20 ปี
 • CEO & Founder Happy Creation สร้างสุขไม่จำกัด
 • Learning & Development Specialist บริษัท เอ็มเอสอี (ประเทศไทย) จำกัด
 • Manager ศูนย์การเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต Harmony Learning Center (HLC)
 • HRD Supervisor บริษัท มณีอุดมสุข จำกัด อุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติก
 • หัวหน้าแผนกฝึกอบรม บ.ไทยซัมมิทโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัด
 • วิทยากรภายใน บ.ไทยซัมมิทโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัด เครือไทยซัมมิทกรุ๊ป อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
 • Engineering Project New Model ชิ้นส่วนยานยนต์ บ.ไทยซัมมิทโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัด

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญ อิสระ
 • CEO & Founder Happy Creation สร้างสุขไม่จำกัด

ผลงานวิทยากร*

*เป็นผลงานเพียงบางส่วน ด้วยวิทยากรมีผลงานต่อเนื่อง ข้อมูลไม่อาจอัพเดตและยาวเกินความจำเป็น

 • บริษัท ไลเกอร์ ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท เอเซียทราโฟ จำกัด
 • บริษัท เอส.ซี.อาร์ทิสทรี จำกัด
 • บ.ไทยซัมมิทโอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัด
 • บ.ไทยซัมมิท PK จำกัด
 • บ.ไทยซัมมิทโอโต จำกัด
 • บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด
 • Thai Summit Eastern Seaboard Auto parts Industry Co., LTD.
 • Thai Summit Mold Manufacturing Co., LTD
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • บ.มณีมงคล อิมปอร์ต-เอ็กซปอร์ต จำกัด
 • บ.มณีอุดมสุข จำกัด
 • CN PRECISIONPART CO., LTD.
 • โรงแรมพานหิน รีเจนท์ เอ็กเซกคิวทีฟ เรสซิเดนซ์
 • ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รังสิต
 • บ.ศรีบริสุทธิ์ จำกัด
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
 • บริษัท วรรธนาอินดัสเทรียล จำกัด
 • บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 • Kenmin Foods (Thailand)Co.,LTD
 • บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • บริษัท ณัฐพล ทรั๊ค แอนด์ ออย จำกัด
 • บริษัท เอจีซี แฟลทกลาส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บิ๊คเคมิคอล จำกัด
 • ธนาคารไทยเครดิต
 • บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
 • บริษัท นิลเจริญ แอ็ดวานซ์ โซลูชั่น เทรดดิ้ง จํากัด
 • บริษัท แมกโนเลีย โฮม เฟอร์นิชชิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัทเน็กซ์เทคฟู๊ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด
 • บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด
 • บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด
 • Tatsuno Thailand Co.,Ltd.
 • บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด
 • บมจ. ไทยฮั้วยางพารา
 • บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด
 • สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • กระทรวงพลังงาน
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ปุ๋ยตราม้าบิน
 • บจก.นารายแพ็คเกจจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

พิมพ์ – ดาวน์โหลดประวัติในรูปแบบเอกสาร อ.แหยม – เกษมสิทธิ์