หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI)

หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในการเรียนรู้เทคนิคการขายที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์และความสอดคล้องกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการขาย, ผู้บริหารฝ่ายการตลาด, หรือผู้กำหนดนโยบายขายในองค์กร

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ (Master The Art Of Sales)

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ (Master The Art Of Sales)

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นเติมเต็มการขายให้รอบด้าน สำหรับนักขายทั้งมือเก่า มือใหม่ ให้มือใหม่ได้เรียนรู้ ให้มือเก่าได้ทบทวนและพัฒนา เพื่อก้าวสู่สุดยอดนักขายมืออาชีพดาวเด่นประจำองค์กร

หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills)

หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills)

หลักสูตรที่ออกแบบมามากกว่าพื้นฐานงานขาย แต่รวมไปด้วยประสบการณ์ สถานการณ์ในปัจจุบัน และการให้ฝึกปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และทัศนคติของการปิดการขายให้พัฒนาในแบบก้าวหน้า

หลักสูตรเทคนิคการพูดสู่การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเทคนิคการพูดสู่การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ ให้กับพนักงานขาย หรือทีมงานส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพส่งเสริมการขาย การตลาดให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมทั้ง ผู้ไม่มีพื้นฐาน และมีพื้นฐานบ้างแล้ว

หลักสูตรเพิ่มเทคนิคนักขายด้วยจิตใต้สำนึก

หลักสูตรเพิ่มเทคนิคนักขายด้วยจิตใต้สำนึก (Neuro-Selling)

หลักสูตรอบรมพนักงานขาย หลักสูตรการขายยุคใหม่ !! ที่ผสมผสานศาตร์ด้านสมอง (Neuro) เรื่องของจิตใต้สำนึก และการขายเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็น Neuro Selling เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงทั้งตัวลูกค้าและนักขายเอง

หลักสูตรอบรมการขายพนักงานขาย เทคนิค 7 ขั้นตอน สู่การขายแบบมืออาชีพ

หลักสูตรเทคนิค 7 ขั้นตอน สู่การขายแบบมืออาชีพ

หลักสูตรอบรมพนักงานขาย : หลักสูตรการขายที่เหมาะกับทุกองค์กรตั้งแต่ พนักงานขายหน้าใหม่ ไปจนถึงหน้าเก่า ด้วยเทคนิคที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงและความรู้ที่ศึกษามาอย่างรอบด้าน