หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI)

หลักสูตรเพิ่มยอดขายและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย MBTI (Sales Boost and Relationship Development By MBTI)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความสนใจในการเรียนรู้เทคนิคการขายที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์และความสอดคล้องกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรด้านการขาย, ผู้บริหารฝ่ายการตลาด, หรือผู้กำหนดนโยบายขายในองค์กร

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ (Master The Art Of Sales)

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ (Master The Art Of Sales)

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นเติมเต็มการขายให้รอบด้าน สำหรับนักขายทั้งมือเก่า มือใหม่ ให้มือใหม่ได้เรียนรู้ ให้มือเก่าได้ทบทวนและพัฒนา เพื่อก้าวสู่สุดยอดนักขายมืออาชีพดาวเด่นประจำองค์กร

หลักสูตรปิดการขายทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคการตลาด (Online closing sales Techniques with marketing mix)

หลักสูตรปิดการขายทางออนไลน์ ด้วยเทคนิคการตลาด (Online closing sales Techniques with marketing mix)

หลักสูตรที่ออกแบบมามากกว่าพื้นฐานงานขาย แต่รวมไปด้วยประสบการณ์ สถานการณ์ในปัจจุบัน และการให้ฝึกปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และทัศนคติของการปิดการขายให้พัฒนาในแบบก้าวหน้า

หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills)

หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills)

หลักสูตรที่ออกแบบมามากกว่าพื้นฐานงานขาย แต่รวมไปด้วยประสบการณ์ สถานการณ์ในปัจจุบัน และการให้ฝึกปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และทัศนคติของการปิดการขายให้พัฒนาในแบบก้าวหน้า

หลักสูตรเทคนิคการพูดสู่การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเทคนิคการพูดสู่การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการนำเสนอ ให้กับพนักงานขาย หรือทีมงานส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพส่งเสริมการขาย การตลาดให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมทั้ง ผู้ไม่มีพื้นฐาน และมีพื้นฐานบ้างแล้ว

หลักสูตรเพิ่มเทคนิคนักขายด้วยจิตใต้สำนึก

หลักสูตรเพิ่มเทคนิคนักขายด้วยจิตใต้สำนึก (Neuro-Selling)

หลักสูตรอบรมพนักงานขาย หลักสูตรการขายยุคใหม่ !! ที่ผสมผสานศาตร์ด้านสมอง (Neuro) เรื่องของจิตใต้สำนึก และการขายเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็น Neuro Selling เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงทั้งตัวลูกค้าและนักขายเอง

หลักสูตรอบรมการขายพนักงานขาย เทคนิค 7 ขั้นตอน สู่การขายแบบมืออาชีพ

หลักสูตรเทคนิค 7 ขั้นตอน สู่การขายแบบมืออาชีพ

หลักสูตรอบรมพนักงานขาย : หลักสูตรการขายที่เหมาะกับทุกองค์กรตั้งแต่ พนักงานขายหน้าใหม่ ไปจนถึงหน้าเก่า ด้วยเทคนิคที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงและความรู้ที่ศึกษามาอย่างรอบด้าน