งานที่ปรึกษา และวางระบบ

บริการ ที่ปรึกษาและวางระบบด้านการทำงาน frame work และงานด้านการบริหารบุคลากร สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ ในรูปแบบยืดหยุ่น เหมาะสม ตามกรอบงบประมาณและขอบเขตงาน

รูปแบบการให้บริการที่ปรึกษา และวางระบบ

  1. ที่ปรึกษาและวางระบบ OKRs (รายละเอียดระหว่างจัดทำ)
  2. ที่ปรึกษาและวางระบบ HRM (เร็ว ๆ นี้)
  3. วางระบบ JD และ KPI (เร็ว ๆ นี้)
  4. วางระบบโครงสร้างเงินเดือน (เร็ว ๆ นี้)