หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป หากถามว่าปัญหาองค์กรมีอะไรบ้าง ทุกๆ องค์กรต้องมีเรื่องนี้ “การสื่อสาร” หัวข้อการอบรมเรื่องการสื่อสารจึงจำเป็นต้องมี เพราะดังที่ทราบกันดีว่า การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้น สามารถทำให้เกิดปัญหาในทุก ๆ ด้านของธุรกิจ องค์กรได้เลยทีเดียว

หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น (C-05)

หลักสูตรการสื่อสารสำหรับพนักงานนี้ ใช้กระบวนการย้อนกลับไปที่ต้นทางของปัญหา เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่ Mindset ที่ดีต่อการสื่อสารระหว่างกัน และ ไม่เพียงแนะแนว จำต้องมีการให้ลองฝึกปฏิบัติถึงการสื่อสารที่ดี นำเสนอข้อคิดให้เกิดการทบทวน เพื่อจะได้มองเห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของการสื่อสารในแต่ละบุคคล อันอาจเกิดจากบุคลิก นิสัย ที่ยากจะปรับเปลี่ยน ทั้งยังนำเสนอวิธีแก้ปัญหาการสื่อสารที่เป็นปัญหาในการทำงาน ประสานงาน ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ถ้าเข้าใจว่าการสื่อสารในการทำงานสำคัญแค่ไหน!
 • หลักสูตรที่มากกว่าแค่วิทยากรมาพูดให้ฟัง
 • ผลตอบรับยืนยันว่านำไปใช้ได้จริง
 • ปรับทั้งทัศนคติ และวิธีการ ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
 • ต้องการให้องค์กรมีการประสานงานที่ดีขึ้น
 • ต้องการพัฒนาบรรยากาศการทำงาน โดยอย่างยิ่งด้านการสื่อสาร
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาจำเพาะโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร และพัฒนาอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้ ทบทวน ทักษะการสื่อสาร
 • เพิ่มเทคนิค การสื่อสาร ในแต่ละบุคคล
 • ลด แก้ พัฒนา ปัญหาด้านการสื่อสารในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 • เกิดการเรียนรู้เข้าใจ รูปแบบการสื่อสาร แต่ละประเภทได้เป็นอย่างดี
 • พัฒนาประสิทธิภาพการประสานงาน การทำงานร่วมกัน
 • สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้น ด้วยการสื่อสารที่ดี

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทั่วไป ทุกระดับ

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector
 • จัดโต๊ะ Theatre หรือ U-Shape
 • เอกสารอบรม Online
 • การบรรยาย 60 %
 • กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา 40%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – ขอสงวนหัวข้อย่อยและรายละเอียดเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบบนเว็บไซต์ พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduce and Problem recognition
 • รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร
 • การสื่อสารหลัก แต่ละประเภท
 • หลักการสื่อสาร (พูด)
 • การแสดงท่าที (อวจนภาษา non-verbal)

ช่วงบ่าย

 • การใช้ข้อความ และสัญลักษณ์ (อวจนภาษา non-verbal)
 • การประชุมที่มีประสิทธิ์ภาพ
 • วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร
 • Case Scenario & Workshop
 • สรุป Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์   วิทยากรผู้เข้าใจเรื่อง “คน” เป็นอย่างมาก จึงเชี่ยวชาญในหลายด้านของ Soft skills นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายตั้งแต่เป็นพนักงานธรรมดาสู่ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ จึงสามารถถ่ายทอดทักษะอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Office หรือ การตลาด และ framework ต่าง ๆ ได้ในแบบคนทำงาน เพราะมีหลักการว่าทุกความรู้ต้องนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง! 😎

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.