หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ (Master The Art Of Sales)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ (Master The Art Of Sales)

งานขายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเสมอ อาจจะมีนักขาย (sale) มากหรือน้อย เป็นนักขายโดยตรงหรือไม่ ล้วนไม่สำคัญ เพราะเมื่อมีงานขายเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องขายให้ได้ และแน่นอนว่าสำหรับธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ย่อมมีเรื่องการขายที่เข้มข้น พนักงานขายต้องมีฝีมือ และมีการพัฒนาอยู่เสมอ

ด้วยการขายนั้นเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ทุกคนสามารถฝึกฝนและทำความเข้าใจ หากต้องการประสบความสำเร็จหรือก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอาจต้องทบทวนในรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักขายที่มีประสบการณ์อาจมีจุดแข็งอยู่แล้วในหลายด้านนั่นเป็นเรื่องดี แต่ในบางด้านก็อาจมีจุดอ่อนที่ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว แม้ว่าใคร ๆ ก็ขายได้ แต่ขายได้มากแค่ไหน ขายได้สม่ำเสมอแค่ไหน ขายเก่งแค่ไหน นั่นอาจเป็นตัวชี้วัดความเป็นมืออาชีพ รวมถึงกระบวนการวิธีทำงานด้านการขายต่าง ๆ ที่หลายคนอาจมองข้าม

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ (Master The Art Of Sales) (SE-05)

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นเติมเต็มการขายให้รอบด้าน สำหรับนักขายทั้งมือเก่า มือใหม่ ให้มือใหม่ได้เรียนรู้ ให้มือเก่าได้ทบทวนและพัฒนา เพื่อก้าวสู่สุดยอดนักขายมืออาชีพดาวเด่นประจำองค์กรทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ถ้างานขายมีความสำคัญต่อองค์กร
 • ต้องการเพิ่มศักยภาพทีมขาย!
 • เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความสำเร็จของผู้ขาย
 • เข้าใจขั้นตอนในการขายแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด การนำเสนอ ตลอดจนสามารถปิดการขายได้
 • เข้าใจในหลักการโน้มน้าวใจลูกค้าให้เป็นลูกค้าเราได้
 • พัฒนาและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร
 • เรียนรู้เก็บเกี่ยว แบ่งปันประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการขายร่วมกัน

วัตถุประสงค์

 • ได้ทบทวนและเข้าใจองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการขายในหลากหลายด้าน
 • เรียนรู้ปรับใช้เทคนิคการขายในแบบต่าง ๆ
 • นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มโอกาสและความสามารถในการปิดการขาย
 • ปรับทัศนคติ สร้างกำลังใจในงานขาย เพิ่มยอดขาย
 • ลดกำแพงอุปสรรคในงานขายจากตัวพนักงานขาย
 • เพิ่มความมั่นใจในงานขายให้กับพนักงานขาย

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานขายที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการขายเพื่อการนำไปสู่การขายอย่างมืออาชีพ
 • พนักงานส่งเสริมการตลาด หรือส่วนเกี่ยวข้องงานขายให้มีทักษะที่ดีขึ้น

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 • การบรรยาย 60 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา) 

ช่วงเช้า

 • Module 1: Sales Attitude (ทัศนคติยอดนักขาย)
  • แนวคิดและทัศนคติที่ถูกต้องของนักขาย
  • คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ
  • กฎเหล็กของการเป็นนักขายมืออาชีพ
  • บุคลิกภาพ และภาพลักษณ์นักขาย
  • Workshop
 • Module 2: The Customer (การจัดการลูกค้า)
  • การบริหารงานลูกค้า ด้วย CRM
  • จิตวิทยาการและเทคนิคการเอาชนะใจลูกค้าด้วยหลักจิตวิทยา
  • Workshop

ช่วงบ่าย

 • Module 3: Sales Presentation (เทคนิคการนำเสนอการขาย)
 • เทคนิคการนำเสนอสินค้าเก่า Vs สินค้าใหม่
  • เทคนิคการนำเสนอการขายด้วย Feature and Benefit
  • เทคนิคการลดข้อจำกัด
  • เทคนิคการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง (Story Telling)
  • เทคนิคการใช้น้ำเสียง
  • Workshop
 • Module 4: Closing stage (เทคนิคการปิดการขาย)
  • บรรยาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การปิดการขาย
  • เทคนิคและขั้นตอนการจัดการข้อโต้แย้ง
  • เทคนิคการเจรจาต่อรองการปิดการขายด้วยการชี้นำ
  • Workshop
 • Case Study
 • Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม

วิทยากรประจำหลักสูตร

โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม   วิทยากรเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางจิตวิทยา MBTI ที่ได้รับการรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง และสามารถถ่ายทอดความรู้ในงานขายและการบริหารทีมบนหลากเทคนิคและเครื่องมือ 👨‍💼

🔗ดูประวัติวิทยากร

หรือ

โค้ชฝ้าย นันทวัน คงรัตน์

วิทยากรประจำหลักสูตร

โค้ชฝ้าย – นันทวัน ทับทวี วิทยากรตัวจริงเรื่องการขาย ด้วยประสบการณ์และผลงานการบรรยายกับเราที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเซลล์มือใหม่ มือเก่า ต่างให้การยอมรับ เพราะไม่เพียงความรู้ความสามารถ แต่คือความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงที่จะแบ่งปันถ่ายทอดอย่างไม่มีกั๊ก! ที่พบได้แน่นอนในทุกการบรรยาย 🤩

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรพัฒนาเทคนิคและศิลปะการขายสู่ยอดนักขายมืออาชีพ (Master The Art Of Sales)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.