หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills)

หลักสูตรการขาย งานขายมีมากมาย ด้วยงานขายหรือการขาย เป็นทักษะที่มีความสำคัญ พนักงานขายอาจเคยได้เรียนรู้ อบรมเพิ่มเติม แต่ละหลักสูตรอาจมีเทคนิคให้ทีมขายนำไปปรับใช้ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเรียนรู้พัฒนากันตามชอบหรือเห็นว่าดี ซึ่งหากพิจารณาการขายในภาพรวม หรือ องค์รวม ทักษะทีมงาน แม้แต่บุคคลต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนหนึ่งนั้นเราอาจเคยได้ยินคำว่า Work hard does not Work smart ขายมากโอกาสมากนั้นอาจใช่ แต่ขายอย่างชาญฉลาด ย่อมทำให้แต่ละโอกาสเป็นไปได้มากกว่า

ดังนี้แล้ว การปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมเทคนิคที่ดี ควรมีภาพรวมไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเติมเต็มศักยภาพ และชดเชยข้อบกพร่องของทีมขาย ซึ่งงานขายอาจไม่ใช่สิ่งที่มีกฎตายตัว อาจมองว่าไม่มีอะไรเป็นสูตรสำเร็จ ทว่าในอีกด้านมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่า ยิ่งจำเป็นต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills) (SE-03)

จากแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป หลักสูตรนี้จึงออกแบบมามากกว่าพื้นฐานงานขาย แต่รวมไปด้วยประสบการณ์ สถานการณ์ในปัจจุบัน และการให้ฝึกปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และทัศนคติของการปิดการขายให้พัฒนาในแบบก้าวหน้า ยั่งยืน เพื่อเป็นทีมขายที่ระเบิดยอดขายให้องค์กรได้ต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • พัฒนาทีมขาย ให้มีทักษะที่ดีขึ้นในแบบมีเป้าหมาย
 • พัฒนาทีมส่งเสริมการขาย ให้ช่วยกระตุ้นการขายและการตลาดได้
 • พัฒนาทีมงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านภาพลักษณ์และจิตวิทยา
 • เพิ่มโอกาส เพิ่มยอดขาย สร้างฐานลูกค้าใหม่
 • เพิ่มเทคนิคกลยุทธ์การขายใหม่ ๆ
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้ทบทวนในเรื่องการขาย
 • เรียนรู้ปรับใช้ เทคนิคการการนำเสนอในงานขายได้
 • เข้าใจการสร้างภาพลักษณ์ของผู้ขาย
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มโอกาสและความสามารถในการปิดการขาย
 • เพิ่มเทคนิคการนำเสนอสู่การขายในรูปแบบต่าง ๆ
 • เพิ่มความมั่นใจในงานขายให้กับพนักงานขาย

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานขายที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการขายเพื่อการนำไปสู่การขายอย่างมืออาชีพ
 • พนักงานส่งเสริมการตลาด หรือส่วนเกี่ยวข้องงานขายให้มีทักษะที่ดีขึ้น
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาพนักงาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 • การบรรยาย 60 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา) 

ช่วงเช้า

 • Episode1 : Sales Attitude
  – แนวคิดและทัศนคติที่ถูกต้องของนักขาย
  – คุณสมบัติของนักขายมืออาชีพ
  – กฎเหล็กของการเป็นนักขายมืออาชีพ
 • Episode2 : Sales Smart (1)
  – บุคลิกภาพและการวางตัว
 • Episode2 : Sales Smart (2)
  – จิตวิทยาการสร้างความประทับใจ
 • Q&A พร้อมสรุปเนื้อหาในช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

 • เตรียมความพร้อม
 • Episode3 : Sales Presentation
  – เทคนิคการนำเสนอการขายด้วย Feature and Benefit
  – เทคนิคการนำเสนอด้วยการบอกจุดด้อย
  – เทคนิคการนำเสนอด้วยการเล่าเรื่อง
  – เทคนิคการใช้น้ำเสียง
 • Episode4 : Managing challenge to closing stage
  – เทคนิคและขั้นตอนการจัดการข้อโต้แย้ง
  – การปิดการขายด้วยการชี้นำ
 • Case Study
 • Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม

วิทยากรประจำหลักสูตร

โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม   วิทยากรเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางจิตวิทยา MBTI ที่ได้รับการรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง และสามารถถ่ายทอดความรู้ในงานขายและการบริหารทีมบนหลากเทคนิคและเครื่องมือ 👨‍💼

🔗ดูประวัติวิทยากร

หรือ

โค้ชฝ้าย นันทวัน คงรัตน์

วิทยากรประจำหลักสูตร

โค้ชฝ้าย – นันทวัน ทับทวี วิทยากรตัวจริงเรื่องการขาย ด้วยประสบการณ์และผลงานการบรรยายกับเราที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเซลล์มือใหม่ มือเก่า ต่างให้การยอมรับ เพราะไม่เพียงความรู้ความสามารถ แต่คือความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงที่จะแบ่งปันถ่ายทอดอย่างไม่มีกั๊ก! ที่พบได้แน่นอนในทุกการบรรยาย 🤩

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.