หลักสูตรเพิ่มเทคนิคนักขายด้วยจิตใต้สำนึก (Neuro-Selling)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเพิ่มเทคนิคนักขายด้วยจิตใต้สำนึก (Neuro-Selling)

หลักสูตรอบรมพนักงานขาย : หลักสูตรการขายยุคใหม่ !! ที่ผสมผสานศาตร์ด้านสมอง (Neuro) เรื่องของจิตใต้สำนึก และการขายเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็น Neuro Selling เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงทั้งตัวลูกค้าและนักขายเอง

หลักสูตรเพิ่มเทคนิคนักขายด้วยจิตใต้สำนึก (Neuro-Selling) (SE-02)

งานขายเป็นสิ่งสำคัญของทุกบริษัทฯ องค์กร ทีมงาน อย่างขาดเสียไม่ได้ เพราะเป็นที่มาแห่งยอดขายและการทำกำไร ในอดีตถึงปัจจุบันมีเทคนิคการขายมากมาย พนักงานขายเองก็ต้องปรับตัวในการพัฒนาวิธีการ กระบวนการใหม่ เสมอมา แต่สำหรับในปัจจุบัน การการตลาดที่มาแรง และใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องคือ ด้านจิตวิทยา

หลักสูตรที่มุ่งเน้นเรื่องทักษะการขาย ตั้งแต่การวางแผนการขาย พัฒนาทักษะในทุกๆด้าน เริ่มจาก Mind Set หรือทัศนคติของการเป็นยอดนักขาย การสร้างความต้องการให้กับลูกค้า การนำเสนอสินค้าโดยการสร้างคุณค่า การจัดการข้อโต้แย้ง เพื่อนำไปสู่การปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลหลังการขาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการขายในครั้งต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ยกระดับพนักงานขาย
 • เพิ่มเทคนิคใหม่ๆ ในงานขาย
 • ช่วยส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกต่อพนักงานขาย
 • ช่วยให้เข้าใจลูกค้าได้ง่ายขึ้น
 • กระตุ้นพนักงานขายให้มีไฟ มีพลังสู่ความยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อยกระดับจากนักขาย กลายเป็นที่ปรึกษาการขาย
 • เพื่อเข้าใจตนเอง และลูกค้า ในงานขาย
 • สร้างทางออกปัญหา เร่งการตัดสินใจลูกค้า
 • รับมือการปฏิเสธ สร้างความเชื่อมั่นว่าเราใกล้ความสำเร็จ
 • เสริมสร้างความเข้าใจกลไก การตัดสินใจของลูกค้า เมื่อนำเสนอ
 • เพื่อสร้างความสุขของการเป็นยอดนักขาย อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานขาย และพนักงานทั่วไป
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาพนักงาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 • การบรรยาย 60 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline) (พิมพ์ดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านบน)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduction
 • การยอมรับ และมองเห็นปัญหา
 • กระบวนการแก้ไขปัญหา ด้วยจิตใต้สำนึก
 • วิธีเพิ่มยอดขาย ใน 1 เดือน

ช่วงบ่าย

 • เทคนิคสะกดจิตปิดการขาย
 • เทคนิคเร่งการตัดสินใจลูกค้า
 • เทคนิคทลายกำแพงขายได้ทุกอย่าง
 • การท้าทาย ตั้งเป้าหมาย
 • การปิดการขายด้วย Neuro Selling
 • สรุป Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน ภานพ ศิริณสาร

วิทยากรประจำหลักสูตร

ครูพี่ณัฐ – ภาณพ ศิริณสาร  วิทยากร ที่จะมาสร้างความแตกต่างให้กับทีมขาย หรือพนักงานในองค์กร ให้มีความคิดใหม่ แรงจูงใจใหม่ ด้วยพลังจิตใต้สำนึก สร้างบุคลากรในองค์กรเป็นคนใหม่ ให้เกิดการพัฒนาตนเองที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป 🧠

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรเพิ่มเทคนิคนักขายด้วยจิตใต้สำนึก