หลักสูตรการใช้ OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กรและการทำงาน

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรการใช้ OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กรและการทำงาน

หลักสูตร OKRs : เหตุผลหลักที่นำไปใช้แล้วทำไม่ได้ ไม่สำเร็จ เพราะเขาใจไปเอง หรือเรียนรู้จากผู้ที่ขาดความเข้าใจแท้จริงของมิติองค์กร…

ปัญหาการทำงานเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ แต่หัวใจสำคัญของปัญหาล้วนเกิดจาก “คน” ผู้บริหารหรือองค์กรที่มีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจดีว่า การมีระบบที่ดีจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ได้ เพราะ “คนทุกคน” จะได้ทำงานอยู่บนมาตรฐานและความเข้าใจที่ใกล้เคียงกัน ช่วยลดและหยุดปัญหาทั้งการสื่อสาร การทำงาน การประสานงานไปได้มากมาย

หลายองค์กรจึงพยายามเสาะหา “ระบบ” หรือกรอบการทำงาน (Framework) รวมถึงเกณฑ์ที่ดีในการวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) เพื่อช่วยลดปัญหา รวมถึงจะได้รู้ว่าองค์กร หรือการทำงานในทุกวันนี้มีประสิทธิภาพมากเพียงใด

ระบบหรือ framework หนึ่งที่องค์กรระดับโลกนิยมนำไปประยุกต์ใช้ คือ OKRs เพราะดูเหมือนว่าจะช่วยตอบโจทย์ในหลายด้านของการทำงาน ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ Google ที่แทบไม่มีใครไม่รู้จักความยิ่งใหญ่ของบริษัทนี้ ทั้งในแง่การพัฒนา และการจัดการที่ยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานที่สุดในโลก พวกเขาใช้ OKRs  ตั้งแต่บริษัทยังไม่ใหญ่โต จนเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในปัจจุบัน

ทุกวันนี้องค์กรชั้นนำของประเทศไทยเองก็เริ่มนำ OKRs ไปใช้กันมากขึ้น หากถามว่า องค์กรเราจะใช้ได้หรือไม่นั้น คำตอบคือเหมาะสมและปรับใช้ได้ทุกองค์กร แม้กระทั่งองค์กรไม่แสวงหากำไร เพราะที่สุดแล้วความก้าวหน้าแบบ 10 เท่า อย่างที่เขาว่ากันนั้นจะได้หรือไม่ ย่อมต้องขึ้นอยู่กับความท้าทายในความสามารถขององค์กรเอง แต่ต้องไม่ลืมว่า ทุกวันนี้โลกธุรกิจ และสังคมปรับตัวกันรวดเร็วเหลือเกิน การมี OKRs มาช่วย อย่างน้อยก็ไม่ทำให้องค์กรล้าหลัง หรือไร้แนวทาง และยังนำไปสู่เส้นทางที่จะก้าวต่อไปในอนาคต

อีกข้อดีสำคัญประการหนึ่งของ OKRs คือ เป็นระบบที่ไม่กดดันพนักงาน ไม่พยายามสร้างทัศนคติแง่ลบในการทำงาน สร้างกรอบการทำงานที่ท้าทาย และวัดผลได้ หากองค์กรมีการใช้ OKRs ที่เหมาะสมและเข้าใจจริง จะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้นได้ สนุก ท้าทาย และมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เมื่อไปถึงจุดนั้นความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนจะไม่ใช่สิ่งที่ยากอีกต่อไป (หลักสูตรมีการอัพเดต – V.2302R3)

หลักสูตรการใช้ OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กรและการทำงาน


หลักสูตรการใช้ OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กรและการทำงาน (แบบ 1 วัน)
(Use OKRs for growth and better work – Standard Course ) (C-08)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างพื้นฐานให้เข้าใจในทุกส่วนของ OKRs ในแบบชีวิตจริงตามบริบทสังคมการทำงานของประเทศไทย เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ต่อยอดได้ในวันข้างหน้าทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • หลักสูตรที่ให้มากกว่าแค่รู้ คือต้องเข้าใจ
 • หลักสูตรที่ให้มากกว่าเข้าใจคือ นำไปใช้ได้ในอนาคต
 • หลักสูตรที่ไม่ยาก แต่หากเลือกผู้สอนที่ไม่เข้าใจมากพอ อาจทำให้สับสนเรื่องนี้ไปอีกนาน
 • สามารถอบรมแบบครบถ้วน 1 วันได้
 • ถ้าต้องการเครื่องมือที่เหมาะกับการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
 • ถ้าต้องการเข้าใจหลักการของ OKRs
 • อยากให้องค์กรได้ทดลองใช้เครื่องมือการพัฒนาองค์กรระดับโลก
 • อยากให้องค์กรมีเครื่องมือวัดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ต้องการให้พนักงานเรียนรู้ในการสร้างเป้าหมายการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้ที่มาของ OKRs
 • เข้าใจพื้นฐานหลักการของ OKRs
 • เข้าใจประโยชน์และรูปแบบของ OKRs
 • สามารถนำ OKRs ไปใช้ในการทำงานได้
 • สามารถนำ OKRs ไปช่วยวัด/เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและองค์กรได้
 • พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง องค์กรในแต่ละไตรมาส และแต่ละปีได้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทั่วไป ทุกระดับ (ดีที่สุดเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ หรือหัวหน้างานก่อน)

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ใช้ห้องประชุม (จัดคลาสรูม) ไมค์โครโฟน เครื่องขยายเสียง และเครื่องฉาย Projector
 • การบรรยาย 50 %
 • กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา ฝึกปฏิบัติ 50%

ระยะเวลา

1 วัน / 6 ชั่วโมง 9.00 น. – 16.00 น. 


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduction to OKRs
 • OKRs Super Power
 • OKRs Models
 • การออกแบบระบบ OKRs (1)

ช่วงบ่าย

 • การออกแบบระบบ OKRs (2)
 • การนำ OKRs ไปประยุกต์ใช้
 • การประเมินและนำเสนอ
 • สรุป ถาม-ตอบ

*อาจมีการปรับให้สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ มีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ พักเบรกตามเหมาะสม (ปกติ 10.30, 14.30 น.)หลักสูตรการใช้ OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กรและการทำงาน (แบบ 2 วัน)
(Use OKRs for growth and better work – Advance Course ) (C-08/D2)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับประยุกต์ใช้งาน นอกจากการสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่อง OKRs Framework แล้ว ยังมุ่งเน้นฝึกปฏิบัติบนสภาพความเป็นจริงของแต่ละองค์กร เพื่อนำไปตั้งต้นใช้งานจริงแบบหวังผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • หลักสูตรที่ให้มากกว่าแค่รู้ คือต้องเข้าใจ
 • หลักสูตรที่ให้มากกว่าเข้าใจคือ ต้องนำไปใช้ได้จริง
 • หลักสูตรที่ไม่ยาก แต่หากเลือกผู้สอนที่ไม่เข้าใจมากพอ อาจทำให้สับสนเรื่องนี้ไปอีกนาน
 • ถ้าต้องการเครื่องมือที่เหมาะกับการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
 • ถ้าต้องการเข้าใจหลักการของ OKRs ในแบบที่จับต้องได้
 • อยากให้องค์กรได้ทดลองใช้เครื่องมือการพัฒนาองค์กรระดับโลก
 • อยากให้องค์กรมีเครื่องมือวัดผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ต้องการให้พนักงานเรียนรู้ในการสร้างเป้าหมายการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ต้องการนำ OKRs ไปช่วยในการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ก้าวหน้าให้องค์กร

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้ที่มาของ OKRs
 • เข้าใจพื้นฐานหลักการของ OKRs
 • เข้าใจประโยชน์และรูปแบบของ OKRs
 • สามารถนำ OKRs ไปเพื่อตั้งเป้าหมายและกรอบการทำงานในองค์กรได้
 • สามารถนำ OKRs ไปช่วยวัด/เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและองค์กรได้
 • ปรับ OKRs ให้เหมาะสม สอดคล้องกับองค์กรจริงได้
 • พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง องค์กรได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทั่วไป ทุกระดับ (ดีที่สุดเริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ หรือหัวหน้างานก่อน)

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ใช้ห้องประชุม (จัดคลาสรูม) ไมค์โครโฟน เครื่องขยายเสียง และเครื่องฉาย Projector
 • การบรรยาย 50 %
 • กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา ฝึกปฏิบัติ 50%

ระยะเวลา

2 วัน / 12 ชั่วโมง 9.00 น. – 16.00 น. 
*(ไม่จำเป็นต้อง 2 วันต่อเนื่องแต่ไม่ควรเกิน 2 สัปดาห์)


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

วันที่ 1

ช่วงเช้า

 • Introduction to OKRs
 • OKRs Super Power
 • OKRs Models
 • How to use/set OKRs

ช่วงบ่าย

 • OKRs implementation – Objectives (O)
 • OKRs implementation – Key Result (KR)
 • Workshop

วันที่ 2

 • Template and Application
 • CFR
 • Review OKRs
 • สรุป ทบทวน ไขปัญหา

*อาจมีการปรับให้สอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ มีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ พักเบรกตามเหมาะสม (ปกติ 10.30, 14.30 น.)


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์   วิทยากรผู้เข้าใจเรื่อง “คน” เป็นอย่างมาก จึงเชี่ยวชาญในหลายด้านของ Soft skills นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายตั้งแต่เป็นพนักงานธรรมดาสู่ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ จึงสามารถถ่ายทอดทักษะอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Office หรือ การตลาด และ framework ต่าง ๆ ได้ในแบบคนทำงาน เพราะมีหลักการว่าทุกความรู้ต้องนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง! 😎

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร อบรม OKRs

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.