หลักสูตรหัวใจบริการงานสปา (Service Mind Training For Spa Business)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรหัวใจบริการงานสปา (Service Mind Training For Spa Business)

การอบรม Service Mind Training ในธุรกิจ Spa มีความจำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยม เติบโตเป็นอันดับต้นๆ ของธุรกิจในไทย เพราะชื่อเสียงในงานบริการของประเทศนั้นถือว่าเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในทางตรงกันข้าม หากอยู่ในธุรกิจประเภทนี้และขาดการบริการที่ดี ก็อาจทำให้เสียชื่อ เสียเปรียบในการแข่งขัน และตกอยู่ในภาวะลำบาก

หลักสูตรหัวใจบริการงานสปา (Service Mind Training For Spa Business) (SV-02)

หัวข้ออบรมพนักงานที่ออกแบบมา ให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการ เล็งเห็นความสำคัญในหัวใจบริการ เรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวในการทำงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสปา เพื่อการบริการที่ดีขึ้นทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • การบริการคือสิ่งที่ลูกค้าให้ความสำคัญในธุรกิจนี้
 • สิ่งที่พนักงานปฏิบัติในการบริการ คือตัวแทนภาพลักษณ์ของธุรกิจ องค์กร
 • การบริการที่แตกต่างกัน บ่งบอกถึงระดับของธุรกิจ
 • การบริการที่ดี สร้าง และกระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำได้
 • ถ้าธุรกิจคุณอยู่ในการแข่งขัน
 • เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาจากประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจสปา
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้พนักงานมีการพัฒนาตัวเองและปรับทัศนคติที่ดี
 • ให้พนักงานเข้าใจการบริการด้วยใจและปฏิบัติได้อย่างมืออาชีพ
 • พนักงานสามารถพัฒนาการบริการด้วยใจเพื่อการสร้างยอดขายได้มากขึ้น
 • พนักงานสามารถรักษาลูกค้าเก่าและสร้างลูกค้าใหม่ได้ง่ายขึ้น
 • มีการบริการที่เป็นเลิศเหนือคู่แข่ง มีเอกลักษณ์การบริการที่แตกต่าง
 • ส่งเสริมเทคนิคการรับมือกับลูกค้า
 • สร้างเทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • ปรับปรุงบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานส่วนการบริการ
 • พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร
 • องค์กร, ร้าน ธุรกิจนวดไทย สปา

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. ไม่ต้องมีเอกสารประกอบ
 5. การบรรยาย 50 %
 6. กิจกรรมปฏิบัติ Work Shop 50%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduction to Service – Service Mind
 • รู้จักความหมายแท้จริงของ Service Mind
 • ปรับทัศนคติ Mind Set เพื่อการบริการ
 • การพัฒนาตนเองในงานบริการ

ช่วงบ่าย

 • การแบ่ง(รู้) ลูกค้า และเข้าใจประเภทลูกค้า
 • Handle Guest Complain with service mind (การรับมือปัญหา)
 • การปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
 • ติดต่อ ติดตาม ติดใจ
 • สรุป Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากร อบรม Service Mind Training วิทยากร Team Building

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.พัท – พัทธนันท์ วิศิษฏ์ธรรมศรี  ผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน PR (Public relation) CS (Customer Service) และ HR (Human Resource) จากหลายองค์กร และ หลายโรงแรม ทำให้ อ.พัท เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคน” และเข้าใจ “คนที่เป็นลูกค้า” ด้วยจิตวิทยาการบริหารงานบุคคลแบบจับต้องได้เพื่อใช้กับทั้ง “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” 💞

🔗ดูประวัติวิทยากร

หรือ

อ.ป่าน – ณภัค ธีร์โภคธนากุล  ผู้ที่มีประสบการณ์มากมายในงานวิทยากร โดยอย่างยิ่งสายงานบริการ หัวหน้างาน และบุคลิกภาพ หนึ่งในวิทยากรที่องค์กรให้เกียรติไปบรรยายซ้ำบ่อยที่สุดคนหนึ่ง 🥰

🔗ดูประวัติวิทยากร

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรมพนักงาน Service Mind Training สปา

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.