บริการอบรมพนักงาน – In House Training

บริการ อบรมพนักงาน, จัดอบรมพนักงาน,  พัฒนาหลักสูตรการอบรมพนักงาน รวมถึงออกแบบให้ตอบโจทย์ตามความต้องการขององค์กร โดยวิทยากรอบรมพนักงาน มืออาชีพ แนะนำ ปรึกษาก่อนได้ฟรี หรือศึกษารายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้

การอบรมพนักงาน in-house training

สำหรับหน่วยงาน, องค์กร ทั้งธุรกิจ และเอกชน บริษัทฯ ห้างร้านทุกขนาด ที่มีความต้องการ รวมถึงเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร ในการที่จะต้องพัฒนา ปรับปรุง ไปจนถึงเพิ่มศักยภาพให้องค์กร เติบโตอย่างยังยืน ซึ่งนอกจากประโยชน์ทางด้านทรัพยากรบุคคลแล้ว ยังได้ประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินได้อีกด้วย เพราะสามารถลดหย่อน ภาษีได้สูงสุด 200%

ข้อมูลแนะนำ

ทำไมต้องใช้บริการเรา
วิทยากรอบรมพนักงาน ของเรา
อบรมพนักงานลดหย่อนภาษีได้ 200%
ดูหัวข้ออบรมพนักงาน/หลักสูตรการอบรมพนักงาน

รูปแบบการบริการ-จัดอบรม

การอบรมภายใน In-house Training โดย องค์กร, หน่วยงาน, บริษัทฯ มีสถานที่ หรือเป็นฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ในการอบรมต่างๆ และวิทยากรเดินทางไปอบรมยังสถานที่ของท่าน เว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น โดยวิธีการอบรมพนักงานโดยส่วนใหญ่จะมีรูปแบบดังนี้

 • การอบรมบรรยายวิชาการ – ให้องค์ความรู้ในเชิงหลักการ วิชาการ, สร้างแนวคิด ทัศนคติ, แบ่งปันประสบการณ์ โดยวิธีการบรรยายบอกเล่าทั่วไป
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ – เป็นการอบรมในเชิงมีการทดลองปฏิบัติ หรือปฏิบัติเพื่อใช้งานจริง, กรณีศึกษา, กลุ่มย่อย ต่างๆ
 • การอบรมร่วมกิจกรรม – เป็นการอบรมโดยใช้กิจกรรมเข้าร่วม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดแทรก และแฝงแนวคิด ต่างๆ ตามหัวข้ออบรม

*ทุกการอบรม มีการแทรกกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย ไม่เครียด และน่าเบื่อเกินไปเป็นปกติอยู่แล้ว แนวทางหรือรูปแบบหลัก ขึ้นอยู่กับหลักสูตร และวิทยากรแต่ละท่าน


ตัวอย่างหลักสูตรอบรมพนักงานของเรา

ดูหลักสูตรอบรมพนักงานทั้งหมดของเราได้ที่ส่วนหัวข้อ ข้อมูลแนะนำ ด้านบน

 1. หลักสูตรการทำงานเป็นทีม
 2. หลักสูตรอบรมหัวหน้างานเพื่อการจัดการที่ยอดเยี่ยม
 3. หลักสูตรภาวะผู้นำ
 4. หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ
 5. หลักสูตร Service Mind Training หัวใจบริการที่เป็นเลิศ
 6. หลักสูตรการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร
 7. หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการตลาดและการจัดการ (Service Design)
 8. ดูหลักสูตรทั้งหมด

ค่าบริการ

 • อัตราขึ้นอยู่กับหลักสูตร และแต่ละวิทยากรในเบื้องต้น
 • มีเพิ่มค่าเดินทางตามความเหมาะสม
 • กรณีเป็นการอบรมต่อเนื่อง หรือลูกค้าเก่า มีส่วนลดพิเศษ
 • ราคาไม่สูง และเชื่อเราเถอะว่า ราคาไม่ใช่ตัวชี้วัดความสามารถวิทยากร
 • การอบรมเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทลดหย่อนภาษีตามปกติ และถ้าเข้าเงื่อนไขจะหักภาษีได้ 200%

กรณีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ พิจารณาเป็นรายโครงการ บริษัทฯ ยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม


โครงการอบรมพนักงานฟรี

นอกจากนี้เรายังมีโครงการอบรมฟรี สำหรับท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับโอกาส ที่จะประชาสัมพันธ์ต่อๆ ไป