รับปรึกษาธุรกิจ – การตลาด

บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ, บริหารจัดการ, ออกแบบการบริการ (Service Design), ปรึกษาการตลาด การตลาดออนไลน์, ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล หรือการบริหารจัดการ วางแผนงาน มีความจำเป็นต่อธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจตั้งต้น Start Up หรือ SMEs ในยุคปัจจุบัน ที่ต้องมีความเข้าใจ และวางแผนให้รอบคอบ

รูปแบบการให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาการตลาด

อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล