จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ ข้าราชการใหม่ สรรพากร

ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง ต.ค. – ธ.ค. 62

ผลงานการอบรมพนักงาน และจัดทีมบิ้วดิ้ง ของบริษัท เดือน ต.ค. – สิ้นปี 62 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร HR ทุก บริษัทไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ (ระยอง กรุงเทพฯ เกาะสมุย นครนายก หัวหิน ประจวบ)

ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง ก.ค. – ก.ย. 62

ผลงานบางส่วน ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562 ในการอบรมพนักงาน และจัดทีมบิ้วดิ้ง ของ วิทยากร และทีมงาน บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง (ระยอง กรุงเทพ หัวหิน ชะอำ เชียงใหม่ นนทบุรี)

เพิ่มพลังใจปลุกไฟในการทำงานบ.เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิลรุ่น2

ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง เม.ย – มิ.ย. 62

ผลงานบางส่วน การอบรมพนักงาน และจัดทีมบิ้วดิ้ง ของบริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง ช่วงเดือน เม.ย – มิ.ย. 62 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร HR ผู้ดูแลโครงการ ทุกๆ บริษัทที่ได้ให้โอกาสเราให้บริการ ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ (ระยอง กรุงเทพ หัวหิน ชะอำ สมุทรสาคร นนทบุรี)

Service Mind Training - BSG Glass @ กาญจนบุรี

ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง ม.ค. – มี.ค. 62

ผลงานบางส่วน การอบรมพนักงาน และจัดทีมบิ้วดิ้ง ของบริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง ช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2562 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร HR ผู้ดูแลโครงการ ทุกๆ บริษัทที่ได้ให้โอกาสเราให้บริการ ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ(ระยอง กรุงเทพ หัวหิน กาญจนบุรี สวนผึ้ง ราชบุรี เชียงราย) การทำงานเป็นทีม นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรการทำงานเป็นทีม ในโครงการ

อบรมการทำงานเป็นทีม บจก.ฟู่หยวน บิซิเนส

ผลงานอบรมพนักงาน ทีมบิ้วดิ้ง พ.ย. – ธ.ค. 61

ผลงานบางส่วน การอบรมพนักงาน ของบริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง ช่วงเดือน พ.ย. และ ธ.ค. 2561 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร HR ผู้ดูแลโครงการ ทุกๆ บริษัทที่ได้ให้โอกาสเราให้บริการ ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ

อบรมพนักงาน การจัดการข้อผิดพลาด แอดวานน์ มีท

หลักสูตรเทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้กับ บจก. แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น

บางส่วนบรรยากาศ การบรรยาย หลักสูตรเทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้กับ บจก. แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น โดย อ.แทน – พลกฤต โสลาพากุล

อบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด โรงแรมโนราบุรี สมุย

อบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด โรงแรมโนราบุรี สมุย

บางส่วนบรรยากาศการอบรม ที่ทั้งสนุกสนานเฮฮา และสาระ มาเต็ม กับเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาในหลากหลายองค์กร ใน หลักสูตรอบรมหัวหน้างานเพื่อการสื่อสารและถ่ายทอด โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ ให้กับ หัวหน้างาน supervisor โรงแรมโนราบุรี สมุย ขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีม HR ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ สนใจหลักสูตร หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี 

อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรทีมบริหารมืออาชีพ โนราบุรี สมุย

อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรทีมบริหารมืออาชีพ

บางส่วนบรรยากาศการอบรม ที่ทั้งสนุกสนานเฮฮา และสาระมาเต็มๆ ในเรื่องที่หลายองค์กรมีปัญหา กับหลักสูตรอบรมหัวหน้างานเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ ให้กับ หัวหน้างาน supervisor โรงแรมโนราบุรี สมุย ขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีม HR ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

อบรม Service Mind Training โรงแรม โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา สมุย รุ่น 1 - รุ่น 2

อบรม Service Mind Training โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา สมุย รุ่น1+2

บางส่วนการบรรยายอบรมการบริการ Service Mind Training ให้กับพนักงานโรงแรม โนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่เกาะสมุย รุ่นที่ 1 และ 2 โดย อ.พัท ได้รับความรู้และสนุกสนานมากมาย กันทั้ง 2 วัน 2 รุ่น

ทีมบิ้วดิ้ง บจก.บางกอกวัสดุภัณฑ์ ณ จ.ระนอง

จัดทีมบิ้วดิ้ง บจก.บางกอกวัสดุภัณฑ์ @ ระนอง

สนุกสนานมากมาย จัดไกลถึง จ.ระนอง ในเมื่อลูกค้าไป เราก็ต้องไปจัดให้ได้ ขอบคุณ ผู้บริหาร ผู้ประสานงาน บจก.บางกอกวัสดุภัณฑ์ ที่ให้เราได้ให้บริการ จัดทีมบิ้วดิ้ง สนุกๆ ให้แผนกของบริษัทฯ งานนี้ ลืมเหนื่อยไปเลยทีเดียว

อบรมหลักสูตรเปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี

อบรมหลักสูตรเปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เพชรบุรี

ผลงานบางส่วน การอบรมพนักงาน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ที่ จ.เพชรบุรี ในหลักสูตร เปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล Change For Success โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน และ HR ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

อบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม บจก.เลควูด คันทรี่คลับ

อบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม บจก.เลควูด คันทรี่คลับ

ภาพบางส่วนบรรยากาศ การอบรมพนักงาน หลักสูตรการทำงานเป็นทีม โดย อ.ดา ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ ให้กับ บริษัท เลควูด คันทรี่คลับ จำกัด สมุทรปราการ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด ขอขอบคุณผู้บริหาร ฝ่าย HR ผู้ประสานงาน ทีมงาน และพนักงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

อบรมพัฒนา ทัศนคติ กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม สมุทรสาคร

อบรมหลักสูตรการทำงานเป็นทีม กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม สมุทรสาคร

ภาพบางส่วน ผลงานการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการทำงานเป็นทีม และ หลักสูตรพัฒนาตนเองทุกด้าน ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ รุ่นที่ 1, 2 ให้กับ บริษัท กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม จำกัด ที่ จ.สมุทรสาคร โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ ได้รับความรู้ สาระ และความสนุกสนานกันไปมากมายทั้ง 2 รุ่น เราขอขอบพระคุณผู้บริหาร ผู้ประสานงาน HR ที่ให้โอกาส และดูแลจัดการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ไว้ ณ

อบรมหลักสูตร Service Design ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

อบรมหลักสูตร Service Design โรงพยาบาลเทพธารินทร์

ภาพบางส่วนการบรรยายอบรมหลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (Service Design For Better Work & Marketing) ให้บุคลากรโรงพยาบาลเทพธารินทร์ โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ ขอบคุณผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ สนใจหลักสูตรดูรายละเอียดที่นี่ https://vimamsatraining.com/course/service-design/ ชมภาพเพิ่มเติม

ทีมบิ้วดิ้ง บ.อีสเทอน มารีไทม์ ณ ลองบีช ชะอำ

ทีมบิ้วดิ้ง บ.อีสเทอน มารีไทม์ ณ ลองบีช ชะอำ

ภาพบรรยากาศบางส่วนการจัดกิจกรรม นันทนาการ ทีมบิ้วดิ้ง บริษัท อีสเทอน มารีไทม์ จำกัด กว่า 100 ท่าน ที่ โรงแรมลองบัช ชะอำ และ กิจกรรมสนุกสนานระหว่าง ปาร์ตี้ดินเนอร์ภาคกลางคืน เป็นอีกหนึ่งบริษัท ที่ทีมงาน รู้สึกขอบคุณ ในความเป็นกันเอง และสนุกสนาน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร พนักงานทุกท่าน และทีมผู้จัด ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ชมภาพเพิ่มเติม

นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค ณ บ้านทะเลดาว หัวหิน

ทีมบิ้วดิ้ง บจ.นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค หัวหิน

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม บางส่วนให้กับ บริษัท นิวโมเดอร์น ซุปเปอร์แพค จำกัด ณ บ้านทะเลดาว จัดกิจกรรมริมทะเล หัวหิน ขอบคุณผู้บริหาร ผู้ประสานงาน ทีมงาน และพนักงานทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย ชมภาพเพิ่มเติม

ทีมบิ้วดิ้ง ฮานซ่า เฟล็ก หัวหิน

ทีมบิ้วดิ้ง บ.ฮานซ่า เฟล็ก (ไทยแลนด์) ที่ ESCAPE หัวหิน

ประมวลภาพบางส่วน การจัดกิจกรรม นันทนาการ Team Building ให้กับ บริษัท ฮานซ่า เฟล็ก จำนวน 20 กว่าท่าน ที่ ESCAPE Huahin สนุกสนาน ผ่อนคลาย ได้ความสามัคคี สนใจจัดกิจกรรมดีๆ สนุกๆ ติดต่อเราได้เลย ขอบคุณพนักงาน และผู้บริหาร บริษัท Hansa Flex ไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ทีมบิ้วดิ้ง บ.บริลเลี่ยนเทค แรมกุยบุรี

ทีมบิ้วดิ้งให้ บ.บริลเลี่ยนเทค และในเครือ ที่โรงแรมกุยบุรี

บรรยากาศบางส่วน การจัดกิจกรรม นันทนาการทีมบิ้วดิ้ง ให้กับบริษัท Brilliantek Imaging Resource และบริษัทในเครือ ในบรรยากาศ สามัคคี พี่น้อง สนุกเฮฮากันอีกครั้ง ที่โรงแรมกุยบุรี รีสอร์ท จ.ประจวบฯ ทีมงานต้องขอบคุณทีมงาน ผู้บริหาร ที่ไว้วางใจ ให้เราได้รับใช้บริการในครั้งนี้ไว้ด้วย   ชมภาพเพิ่มเติม หรือสไลด์โชว์ด้านล่าง