ผลงานอบรมพนักงาน - ทีมบิ้วดิ้ง - Company Outing

รวมภาพผลงานบางส่วน ของการจัดทำทีมบิ้วดิ้ง, การจัดกิจกรรมต่างๆ, การจัด Company Outing, และการอบรมพนักงาน บรรยายหลักสูตรต่างๆ จากวิทยากรในเครือ ทั้ง in-house training และ public training ขอบพระคุณลูกค้าที่ให้โอกาสเราไว้ ณ ที่นี้ด้วย ( ดูผลงานรวมแบบ Logo