เพิ่มพลังใจปลุกไฟในการทำงานบ.เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิลรุ่น2

ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง เม.ย – มิ.ย. 62

ผลงานบางส่วน การอบรมพนักงาน และจัดทีมบิ้วดิ้ง ของบริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง ช่วงเดือน เม.ย – มิ.ย. 62 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร HR ผู้ดูแลโครงการ ทุกๆ บริษัทที่ได้ให้โอกาสเราให้บริการ ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ (ระยอง กรุงเทพ หัวหิน ชะอำ สมุทรสาคร นนทบุรี)

อบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด โรงแรมโนราบุรี สมุย

อบรมหลักสูตรทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด โรงแรมโนราบุรี สมุย

บางส่วนบรรยากาศการอบรม ที่ทั้งสนุกสนานเฮฮา และสาระ มาเต็ม กับเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาในหลากหลายองค์กร ใน หลักสูตรอบรมหัวหน้างานเพื่อการสื่อสารและถ่ายทอด โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ ให้กับ หัวหน้างาน supervisor โรงแรมโนราบุรี สมุย ขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีม HR ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ สนใจหลักสูตร หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี 

อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรทีมบริหารมืออาชีพ โนราบุรี สมุย

อบรมหัวหน้างาน หลักสูตรทีมบริหารมืออาชีพ

บางส่วนบรรยากาศการอบรม ที่ทั้งสนุกสนานเฮฮา และสาระมาเต็มๆ ในเรื่องที่หลายองค์กรมีปัญหา กับหลักสูตรอบรมหัวหน้างานเพื่อการสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ ให้กับ หัวหน้างาน supervisor โรงแรมโนราบุรี สมุย ขอบคุณผู้บริหาร หัวหน้างาน และทีม HR ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ