เพิ่มพลังใจปลุกไฟในการทำงานบ.เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิลรุ่น2

ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง เม.ย – มิ.ย. 62

ผลงานบางส่วน การอบรมพนักงาน และจัดทีมบิ้วดิ้ง ของบริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง ช่วงเดือน เม.ย – มิ.ย. 62 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร HR ผู้ดูแลโครงการ ทุกๆ บริษัทที่ได้ให้โอกาสเราให้บริการ ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ (ระยอง กรุงเทพ หัวหิน ชะอำ สมุทรสาคร นนทบุรี)