วิทยากรอบรมพนักงาน อ.พัท – พัทธนันท์ วิศิษฏ์ธรรมศรี

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน อ.พัท – พัทธนันท์ วิศิษฏ์ธรรมศรี

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน หลักสูตรการอบรมพนักงานต่างๆ วิทยากรอบรม Service Mind Training, หลักสูตรการยกระดับมาตรฐานการบริการ, และวิทยากรจัดกิจกรรมนันทนาการ ทีมบิ้วดิ้ง Team Building

อ.พัท – พัทธนันท์ วิศิษฏ์ธรรมศรี

เป็นวิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน PR (Public relation) CS (Customer Service) และ HR (Human Resource) จากหลายองค์กร และ หลายโรงแรม ทำให้ อ.พัท เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคน” และเข้าใจ “คนที่เป็นลูกค้า” ด้วยจิตวิทยาการบริหารงานบุคคลแบบจับต้องได้เพื่อใช้กับทั้ง “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” อีกทั้ง ยังเป็นวิทยากร ทีมบิ้วดิ้ง ที่ทั้งสนุกสนานและสาระ ให้กับหลากหลายองค์กรมาแล้ว

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.พัท -พัทธนันท์

วิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากร อบรม Service Mind Training วิทยากร Team Building

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • หลักสูตรหัวใจบริการ วิทยากรอบรม Service Mind Training
 • หลักสูตรมาตรฐานการบริการ
 • หลักสูตรการสื่อสารด้านการบริการ
 • หลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องปรับตามความต้องการขององค์กร

คุณวุฒิ – เกียรติประวัติ

 • ปริญญาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์
 • ปริญญาสังคมศาสตร์ การปกครอง
 • Cer. Train the Trainer Program – Evason
 • Cer. Smarter Supervisory skills – De One Executive Leadership Development Center
 • Cer. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
 • Cer. เขียนไม่กี่คำทำเงินกว่า – วิสูตร แสงอรุณเลิศ

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด อบรมพนักงาน และ วิทยากร ทีมบิ้วดิ้ง
 • วิทยากรรับเชิญ อบรม Service Mind Training, และวิทยากร Team Building ให้กับ Hua Hin Future Training

ประสบการณ์

 • Assistant Customer Relations Manager – Intermart (Thailand) Co., Ltd.
 • Senior Reservation Agent – Ace of Hua Hin
 • Reservation Agent – Regent Cha-Am Beach Resort and Spa
 • อาจารย์พิเศษ วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี (ศูนย์หัวหิน)
 • Account Executive (AE) – Foodbook Magazine
 • Senior Human Resource (HR) Supervisor – Evason Hua Hin
 • Assistant Front Office Manager – Pattawia Resort and Spa
 • Sales Coordinator – The Legacy Nonthaburi
 • Personal Ass. to Marketing Manager – Rongrat Service Apartment
 • Personal Ass. to MD – The Travelers Hotel
 • Secretary – บริษัท อินเทคการ์ด เทคโนโลยีจำกัด
 • Marketing Executive – Prudential ts life Thailand
 • Customer Service (CS) – King Power International
 • Special Coordinator – โครงการประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ (สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ)
 • Sales Representative (SR) – Holiday Network International
 • Public Relations (PR) – Eastern Sky Records

ผลงานวิทยากรบางส่วน

 • บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ตระการตากรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท แมชบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
 • บริษัท สแกนดิเนเวียน ออโต้ จำกัด
 • บริษัท เอ็นเอ แคลเทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท ฮาร์เบอร์ มอลล์ จำกัด
 • บริษัท แฮปปี้ อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • บริษัท BSG Glass
 • โรงแรมร่วมจิต พลาซ่า
 • Naravee Clinic
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • IHappy Education
 • จีอันตึ้ง Supermarket หัวหิน
 • โรงแรมชมวิว หัวหิน
 • บริษัท ผลอนันต์ฟาร์ม จำกัด ชลบุรี
 • เลมอนกลาส สปา กรุงเทพฯ
 • SKS Building and Maintenance กรุงเทพฯ
 • โรงพยาบาลสวนสราญรมณ์ สุราษฎร์ธานี
 • IVF International
 • โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์สปา สมุย
 • โรงละครเคแบงก์สยามพระพิฆเณศ
 • บ. ร่วมกิจรุ่งเรือง ทรัค ดีเทลล์ จำกัด
 • และ จัดทีมบิ้วดิ้ง อีกหลายๆ องค์กร

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.พัท

บางส่วนผลงานการอบรมพนักงานของวิทยากร หลักสูตร Service Mind Training
บางส่วนผลงานการอบรมพนักงานของวิทยากร หลักสูตร Service Mind Training