วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เป้ – ภิญญดา เกษตรภิบาล

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เป้ – ภิญญดา เกษตรภิบาล

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษา การบริหารจัดการโครงการและองค์กร ทั้งในด้านการจัดการการผลิต โลจิสติกส์ เช่น TQM, TPM ฯลฯ รวมถึงระบบเอกสารและการปฏิบัติงาน เช่น SAP, ERP, MRP, WMS ฯลฯ

อ.เป้ – ภิญญดา เกษตรภิบาล

วิทยากร การบริหารจัดการโครงการและองค์กร ทั้งในด้านการจัดการการผลิต และการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยหลักการตรวจวินิจฉัยองค์กร การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ และจิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการโค้ช

ประสบการณ์ 12 ปี ในด้านการเป็นผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษา วิทยากร และอาจารย์ด้านการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบการทำงานองค์รวมในยุคดิจิทัล และการพัฒนาฝ่ายขายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.เป้ – ภิญญดา

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เป้ - ภิญญดา เกษตรภิบาล

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • การบริหารและควบคุมโครงการ
 • การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
 • การลดต้นทุนการผลิต
 • การจัดการคุณภาพโดยรวม
 • การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง
 • การบริหารและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

คุณวุฒิ

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • Certificate – Lean Six-sigma
 • Principle of Satir Psychology for Transformational and Self Development
 • Certificate – หลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน AChFP (The Associate Chartered Financial Practitioner)
 • Certificate – หลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน FChFP (Fellow Chartered Financial Practitioner)
 • Certificate – หลักสูตร Smart Financial Advisor
 • Certificate – หลักสูตร Smart Leader

ประสบการณ์ – เกียรติประวัติ

 • วิทยากรรับเชิญ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
 • FINANCIAL ADVISOR (MANAGER) – Bangkok Life Assurance PLC
 • PROJECT MANAGER – PTT Oil and Retail Company
 • PRODUCTION MANAGER – Yokkao boxing Company
 • LECTURER – Mahanakorn University of Technology

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด อบรมพนักงาน และ วิทยากร ทีมบิ้วดิ้ง
 • ที่ปรึกษาการจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ บริษัท เอกชน
 • ธุรกิจส่วนตัว ด้านที่ปรึกษาการเงินและบริการการลงทุน
 • อาจารย์พิเศษ การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
 • ผู้จัดการขยายงาน บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ผลงานวิทยากร*

 • บริษัท ศราธร เมทอล จำกัด
 • รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วิทยากร โครงการเยาวชนสร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม Youth Civic and Media Learning Center (YCM)
 • วิทยากร การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • วิทยากร การจัดสมดุลสายการผลิต
 • วิทยากร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
 • วิทยากร การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
 • วิทยากร เทคนิคการทำงานอย่างมืออาชีพ
 • วิทยากร การขอทุนวิจัยภาครัฐ
 • วิทยากร เทคนิคการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
 • วิทยากร การสร้างแบรนด์
 • วิทยากร เส้นทางอาชีพที่ปรึกษาการเงิน
 • รองผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วิทยากร โครงการเยาวชนสร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม Youth Civic and Media Learning Center (YCM)
 • วิทยากร การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • วิทยากร การจัดสมดุลสายการผลิต
 • วิทยากร เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
 • วิทยากร การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
 • วิทยากร เทคนิคการทำงานอย่างมืออาชีพ
 • วิทยากร การขอทุนวิจัยภาครัฐ
 • วิทยากร เทคนิคการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
 • วิทยากร การสร้างแบรนด์
 • วิทยากร เส้นทางอาชีพที่ปรึกษาการเงิน

พิมพ์ – ดาวน์โหลดประวัติในรูปแบบเอกสาร อ.เป้ – ภิญญดา

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เป้ - ภิญญดา เกษตรภิบาล