วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เคที่ – ภิรญา เสรีจารุมาศ

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เคที่ – ภิรญา เสรีจารุมาศ

วิทยากรอบรมพนักงาน, ผู้บริหาร วิทยากรอบรมบุคลิกภาพ ด้านการปรับภาพลักษณ์, หลักสูตรการแต่งหน้า, หลักสูตรการสื่อสารกับลูกค้า, การเจรจา วิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการ Front office มากมาย เช่น สายการบิน โรงพยาบาล โรงแรม จึงเป็นผู้ที่เข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของบุคลิกภาพ ที่เป็นสิ่งสำคัญต่องานบริการทุกประเภท

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.เคที่ วิทยากรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Service Mind

อ.เคที่ – ภิรญา เสรีจารุมาศ

จากประสบการณ์ในงานด้านงานบริการ และการผ่านการฝึกอบรมจากที่ต่างๆ เช่น สายการบิน และอดีตนักพูดระดับรางวัล ทำให้มีความสามารถทั้งการถ่ายทอด การนำเสนอ การแนะนำ ในด้านการแสดงออก พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ นี่จึงเป็นสิ่งที่ อ.เคที่ สามารถแบ่งปันและช่วยพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรได้ไม่ยาก

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.ภิรญา

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพพนักงาน Personality development
 • หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ออกแบบตามหน่วยงาน หรือองค์กรเสนอ)

คุณวุฒิ – เกียรติประวัติ

 • ปริญญาศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • Diploma. Hospitality Management, Canada
 • Cer. Food Safe Program,Canada
 • Cer. Volunteer for Community, Canada

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด และ Hua Hin Future Training
 • Brand Owner – Beauty Product
 • พิธีกร, วิทยากร , MC, Product Consultant – รับเชิญอิสระ

ประสบการณ์

 • นักพูดสุนทรพจน์ ระดับเยาวชนนานานชาติ
 • นักพูดสุทรพจน์แชมป์ระดับภาคใต้
 • นักโต้วาทีแชมป์ระดับภาคใต้และระดับประเทศ
 • Customer Service ( CS) – Fairmont Hotel, Canada
 • Secretary to the President and Assistant Customer Service Relation Manager – Suntower Group
 • Public Relation Manager ( PR manager) – Knight Frank
 • พนักงานต้อนรับ – Bangkok Airways
 • Public Relation (PR)– Phyathai 2 Hospital

ผลงานวิทยากรบางส่วน

 • บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด(มหาชน)

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.ภิรญา