วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม

แนะนำวิทยากรอบรม และผู้เชี่ยวด้านหลักสูตรเครื่องมือ MBTI ที่ได้รับการรับรอง และนักบริหารการขาย หลักสูตรการขาย

โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม

อดีตผู้บริหารงานฝ่ายขายด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เชี่ยวชาญในด้านการบริหารการขาย การจัดการธุรกิจ และด้านพัฒนาบุคลากรหลายด้าน โดยการนำหลักการและเครื่องมือทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ โค้ชเอกได้รับการรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์การใช้เครื่องมือ MBTI อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและเป็นตัวแทนผู้ถือลิขสิทธิ์เครื่องมือ MBTI แต่เพียงรายเดียวในด้านตลาดการศึกษาของประเทศไทย

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร โค้ชเอก – วสุวัส

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • หลักสูตรปลดล็อกความสำเร็จและสร้างทีมงานคุณภาพด้วย MBTI
 • หลักสูตร การพัฒนาตนเองด้วย MBTI
 • หลักสูตร ด้านการขาย

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 • Certified MBTI® Global Step I™ and Step II™ Practitioner
 • Certified Strong Interest Inventory® Practitioner
 • เจ้าของหลักสูตรอบรมบริหารทีมงาน ให้กับ บจก.วิมังสา เทรนนิ่ง
 • เจ้าของหลักสูตรค่ายค้นหาตัวเองและสำรวจอาชีพให้กับสถาบัน Hidden Characters Academy 

ประสบการณ์ – เกียรติประวัติ

 • General Manager / Mind Plus Education Co.,Ltd.
 • Sales Manager / Learn Corporation pub Co.,Ltd
 • Assistant Sales Manager / The Mighty Co.,Ltd.
 • Academic Counselor / IDP Education Services Co.,Ltd.

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด อบรมพนักงาน
 • โค้ช เทรนเนอร์ อิสระ
 • วิทยากรด้านการค้นหาตัวเอง แนะแนวอาชีพและการพัฒนาตัวเอง

ผลงานวิทยากร*

*เป็นผลงานเพียงบางส่วน ด้วยวิทยากรมีผลงานต่อเนื่อง ข้อมูลไม่อาจอัพเดตและยาวเกินความจำเป็น

 • กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์พัฒน์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 • บริษัท ไอดีพี เอดยูเคชั่น จำกัด
 • บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จํากัด
 • Impact International Aspac Region Co., Ltd.
 • International Labour Organization
 • C.S.I. INTER HOLDINGS Co., Ltd.
 • Ekamai International School
 • Novo Nordisk Pharma (Thailand) Ltd.
 • Cargill Meats (Thailand) Limited (Head Office)
 • Fresenius Kabi (Thailand) Ltd.
 • สำนักงานข้าราชการพลเรือน (กพ.) ทำให้กับ นบส.
 • กรมควบคุมโรค
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กรมทางหลวงชนบท
 • องค์การอาหารและยา
 • กระทรวงคมนาคม
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนท์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • บริษัทไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด
 • และอบรมทีมงานภายในบริษัทอีกหลายรุ่น

พิมพ์ – ดาวน์โหลดประวัติในรูปแบบเอกสาร โค้ชเอก – วสุวัส