วิทยากรอบรมพนักงาน อ.รัต – เยาวรัตน์ บุญชัย

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน อ.รัต – เยาวรัตน์ บุญชัย

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากรอบรมหัวหน้างาน หลักสูตรการจัดการงาน การบริหารบุคลากร ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการงานต่างๆ ในองค์กรใหญ่ และยังเป็นวิทยากรทีมบิ้วดิ้ง อีกด้วย

วิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากรอบรมหัวหน้างาน วิทยากร Service Mind วิทยากร Team Building

อ.รัตน์ – เยาวรัตน์ บุญชัย

เป็นวิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านงานบริการ (Service) บริหารจัดการงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นปริมาณ คุณภาพของงาน หรือแม้แต่การจัดการคน ลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งยังเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ ในการจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง ที่มากฝีมืออีกด้วย

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.เยาวรัตน์ บุญชัย

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน ด้วยการบริการจัดการที่ยอดเยี่ยม
 • อบรมการบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กร Training for Upgrading Service Standards
 • หลักสูตรหัวใจบริการ Service Mind
 • หลักสูตรการบริการในห้องอาหาร และสปา
 • Team Building

คุณวุฒิ – เกียรติประวัติ

 • ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ การจัดการและภาษาต่างประเทศ
 • Hip Host Management in Vietnam by Six Senses
 • Selling to the Corporate Meetings, Incentives Markets Quality and Sales Techniques in Phuket by TICA
 • Maximizing Telesales Opportunities and Selling on a Showround in Phuket
 • Cer. Supervisory skill
 • Cer. Spirits and whisky training by ASEAN PROFESSIONAL BEVERAGE ACADEMY
 • Cer. Food hygiene and GMP for catering by SGS
 • Cer. Food hygiene for hospitality and MICE business by SGS
 • Cer. Bordeaux Master Class by CIVB-Bordeaux WINE EDUCATOR
 • Cer. Burgundy Master Class by BIVB-Official Burgundy Wine Educator

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด อบรมพนักงาน และ วิทยากร ทีมบิ้วดิ้ง
 • วิทยากรรับเชิญ อบรม Service Mind Training, Team Building ให้กับ Hua Hin Future Training
 • วิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจบริการ

ประสบการณ์

 • Director of Food and Beverage – Evason Hua Hin
 • ผู้จัดการ งานประชุมและจัดเลี้ยง โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน
 • ผู้จัดการ งานประชุมและจัดเลี้ยง โรงแรม ซิกซ์เซนส์ แอนด์ เอวาซอน หัวหิน
 • เลขานุการ Executive Chef โรงแรม มาริออท หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • เลขานุการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนรักษ์ วิทยา

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.เยาวรัตน์ บุญชัย