วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ตุ๋ม – วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ตุ๋ม – วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากรอบรมการบริการ, Service mind Training, การสื่อสาร, จิตสำนึกรักองค์กร, Service Mind วิทยากรทีมบิ้วดิ้ง, และอีกหลายหลักสูตร

อ.ตุ๋ม – วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

วิทยากรอบรมพนักงานผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน บริการลูกค้า และธุรการงานเอกสาร การจัดการและการจัดเก็บด้วนระบบมาตรฐานสากล ทั้งยังเชี่ยวชาญการสื่อสารที่มีประสิทธิ์ภาพในงานประสานงานและบริการอีกด้วย

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.ตุ๋ม – วรรณรีย์

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

 • การบริการหลักการขาย (After sale service)
 • การพัฒนาทักษะการบริการสำหรับพนักงานขับรถและส่งสินค้า
 • การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพื่อความสำเร็จขององค์กร (Communication for success)
 • การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำสู่ดิจิทัล (Effective Document Management)
 • การบริหารเวลาเพื่องานสำเร็จตามเป้าหมาย (Time Management)
 • การสื่อสารและการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หัวใจการบริการ Service Mind Training
 • การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คุณวุฒิ

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
 • Customer Service Dynamic / Customer Relation Management
 • Train the Trainer
 • Coach (ThaiCoach รุ่น 3)
 • HROD สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 • Certificate 5S Master
 • Certificate Points of you Train the Trainer
 • Certificate Points of you coaching card Practitioner (L2) , etc.

ประสบการณ์ – เกียรติประวัติ

 • วิทยากรรับเชิญ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน
 • หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head) ดูแลส่วนงานบริการลูกค้าและCRM มีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากล มากกว่า 18 ปี
 • Internal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
 • อาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฎราชนครินทร์ มากกว่า 4 ปี
 • อาจารย์ประจำที่ โรงเรียนพาณิชยการ ฉะเชิงเทรา
 • การขายในระบบ MLM อาทิ บริษัท เพื่อนสตรี จำกัด
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานขาย บริษัท นวพลอินดัสทรี จำกัด

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด อบรมพนักงาน และ วิทยากร ทีมบิ้วดิ้ง
 • กรรมการผู้จัดการบริษัทจำกัด
 • วิทยากรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
 • วิทยากรอิสระให้กับสถาบันฯต่าง ๆ มากกว่า 8 ปี
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านงานบริการ วางระบบเอกสารในองค์กร การสื่อสารในองค์กร

ผลงานวิทยากร*

(เป็นผลงานเพียงบางส่วน ด้วยวิทยากรมีผลงานต่อเนื่อง ข้อมูลไม่อาจอัพเดต และยาวเกินความจำเป็น)

 • โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต
 • โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพ
 • โรงแรม เอราวัณ เจ้าพระยา จำกัด(โรงแรมไอบิส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ)
 • โรงแรมแมจิกเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (Miracle Grand convention)
 • โรงแรมเดอะเบย์วิว พัทยา
 • บริษัท เซอร์วิส อัลลายแอนซ์ จำกัด
 • บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด (EPP)
 • บริษัท บางกอกเคเบิ้ล จำกัด
 • บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา
 • บริษัท วี.เพาเวอร์เทค จำกัด
 • บริษัท เอ จี ซี เทคโน กลาส จำกัด 
 • บริษัท วี อาร์ ฟูดส์ จำกัด
 • บริษัท สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำกัด  
 • บริษัท ฮาโต เพ็นท์ จำกัด
 • บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด
 • บริษัท ศิริวัฒน์ 1976 จำกัด
 • บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
 • โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท
 • บริษัท วีซี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
 • บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จํากัด
 • บริษัท ทาร์ต แฟกทอรี จำกัด

พิมพ์ – ดาวน์โหลดประวัติในรูปแบบเอกสาร อ.ตุ๋ม – วรรณรีย์

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ตุ๋ม - วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์