หลักสูตรเทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้กับ บจก. แอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น