ทีมบิ้วดิ้งให้ บ.บริลเลี่ยนเทค และในเครือ ที่โรงแรมกุยบุรี