ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง ก.ค.-ธ.ค ปี 2565

ภาพผลงานบางส่วน การจัดอบรมพนักงาน และจัดทีมบิ้วดิ้ง ของเราในปีนี้ ช่วง มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2565 กับสถานการณ์ไว้รัส covid-19 ที่ดีขึ้นมาก พอที่จะอบรมได้ ขอขอบพระคุณ ผู้มีอุปการะคุณ ทุก ๆ บริษัทที่ได้ให้โอกาสเราให้บริการ ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยครับ

(กรุงเทพฯ, ระยอง, ชลบุรี, พัทยา, ฉะเชิงเทรา, นครปฐม, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบฯ หัวหิน ชะอำ และดูไบ!! )

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน (หลักสูตร 3 วัน) - Crown Emirate @ดูไบ

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน (หลักสูตร 3 วัน) – Crown Emirate @ดูไบ

อบรมหัวหน้างานหลักสูตรจัดเต็ม 3 วัน ให้กับ – Crown Company ดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต โดยอ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ กับเนื้อหาจัดเต็มและ workshop เข้มข้นสำหรับหัวหน้างาน  ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร กรมควบคุมโรค

หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร กรมควบคุมโรค

หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program) ให้กับ กรมควบคุมโรค ทั้ง on-site และ online ไปด้วยกัน โดย อ.ต่าย อ.ชัญญชิตา ขอขอบพระคุณลูกค้าไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ  ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ - เสถียร์ปาล์ม กาญจนบุรี

หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ – เสถียร์ปาล์ม กาญจนบุรี

หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management) ให้กับ บจก.เสถียรปาล์ม จ.กาญจนบุรี โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน  ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ - บจก.ไทยโชวะแพ็กซ์ 2 รุ่น

หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ – บจก.ไทยโชวะแพ็กซ์ 2 รุ่น

หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management) ให้กับ บจก. ไทยโชวะแพ็กซ์ รุ่น 1 และ รุ่น 2 จัดพร้อมกัน โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์ และ อ.พลกฤต โสลาพากุล ดูแลคนละรุ่น  ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ ให้กับ บจก.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ ให้กับ บจก.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ ให้กับ บจก.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ กับหลักสูตร workshop เทคนิคแน่น และเน้นใช้งานได้จริง จัดกี่รุ่นก็ถูกใจ  ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ - บจก.จระเข้ คอร์ปอเรชั่น

หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ – บจก.จระเข้ คอร์ปอเรชั่น

หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management ให้กับ บจก. จระเข้ คอร์ปอเรชั่น (สระบุรี) โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์   ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคนิคการขาย 7 ขั้นตอน - บจก.พาณิชย์ดิจิทัล

หลักสูตรเทคนิคการขาย 7 ขั้นตอน – บจก.พาณิชย์ดิจิทัล

หลักสูตรเทคนิค 7 ขั้นตอน สู่การขายแบบมืออาชีพ (SE-01) โดย โค้ชฝ้าย นันทวัน บรรยายให้กับ บจก.พาณิชย์ดิจิทัล หลักสูตรเข้นข้นจากสถานการณ์และประสบการณ์จริง  ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) - บจก.ไทยคาร์ตอน (รังสิต)

หลักสูตรการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) – บจก.ไทยคาร์ตอน (รังสิต)

หลักสูตรการบำรุงรักษาแบบทวีผล (TPM) ที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มผลผลิต (Advance TPM for Productivity improvement) ให้กับ บจก. บริษัท ไทยคาร์ตอน (รังสิต) เซอร์วิส โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์  ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมหัวหน้างานเพื่อการจัดการที่ยอมเยี่ยม-บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย

หลักสูตรอบรมหัวหน้างานเพื่อการจัดการที่ยอมเยี่ยม-บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย

อีกหนึ่งผลงาน อบรมหัวหน้างานเพื่อการจัดการที่ยอมเยี่ยม-บมจ.อินเตอร์เน็ตประเทศไทย โดยอ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ กับเนื้อหาที่เน้นนำไปใช้งานได้จริง  ภาพเพิ่มเติม

การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ฯ - บจก.ไทยโควะ พรีซีชั่น

หลักสูตรการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ฯ – บจก.ไทยโควะ พรีซีชั่น

หลักสูตรการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement) ให้กับ บจก. ไทย โควะ พรีซีชั่น โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการผลิต  ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT - บจก.พนัส แอสเซมบลีย์

หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT – บจก.พนัส แอสเซมบลีย์

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน (ON-THE-JOB TRAINING SKILLS COURSE) ให้กับ บจก. พนัส แอสเซมบลีย์ หลักสูตรหัวหน้างานที่เน้นให้นำไปใช้ได้จริง  ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ - บจก.ไทย โควะ พรีซีชั่น

หลักสูตรเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ – บจก.ไทย โควะ พรีซีชั่น

หลักสูตเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ(7+1 WASTE FOR COST REDUCTION TECHNIQUES) ให้กับ บจก. ไทย โควะ พรีซีชั่น โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการผลิต ภาพเพิ่มเติม

การสื่อสารทางไกลให้ลูกค้าประทับใจ - บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย รุ่น 3

หลักสูตรการสื่อสารทางไกลให้ลูกค้าประทับใจ – บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย รุ่น 3

หลักสูตรการสื่อสารทางไกลให้ลูกค้าประทับใจ Impressive Tele Communication Skills โดย อ.ป่าน ณภัค บรรยายให้กับ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว ภาพเพิ่มเติม

ทีมบิ้วดิ้ง - บจก.คิว แคร์ริเออร์ และเอเชียกรุ๊ป

ทีมบิ้วดิ้ง – บจก.คิว แคร์ริเออร์ และเอเชียกรุ๊ป

สนุกสนาน สานสัมพันธ์กันทั้งกลุ่มบริษัทในเครือเอเชียกรุ๊ป นำโดย บ.คิว แคร์ริเออร์ กับการจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง ที่ แกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา ขอบคุณผู้บริหารและผู้ประสานงานที่ยอดเยี่ยมไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ภาพเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน PDCA - บจก.ไทย โควะ พรีซีชั่น.ไทยโควะ

หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน PDCA – บจก.ไทย โควะ พรีซีชั่น.ไทยโควะ

บรรยากาศบางส่วน หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA ให้กับ บจก. ไทย โควะ พรีซีชั่น จัดไปถึง 2 รุ่น โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์ ขวัญใจหนุ่มสาวโรงงงาน ตามเคย ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตร Chnage for success - บจก. เอ็มแอนด์เอ็ม อินเตอร์

หลักสูตร Chnage for success – บจก. เอ็มแอนด์เอ็ม อินเตอร์

บรรยากาศบางส่วน หลักสูตรเปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล Change For Success ให้กับ บจก. เอ็มแอนด์เอ็ม อินเตอร์ หลักสูตรสบาย ๆ ได้สาระ ภาพเพิ่มเติม

ทีมบิ้วดิ้ง - และการพัฒนาการทำงาน บจก.ไลเกอร์ ฟาร์ม

ทีมบิ้วดิ้ง – และการพัฒนาการทำงาน บจก.ไลเกอร์ ฟาร์ม

สนุกสนานเฮฮาอีกครั้ง ขอบคุณลูกค้าประจำ ที่ให้เราบริการการจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้งอีกปี และอบรมการพัฒนาการทำงานและการสื่อสาร บจก.ไลเกอร์ ฟาร์ม ที่ราชมงคลชมคลื่น – หัวหิน ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรเทคนิค HO – REN – SO - บจก. ฟีลัคซ์ (ประเทศไทย)

หลักสูตรเทคนิค HO – REN – SO – บจก. ฟีลัคซ์ (ประเทศไทย)

การอบรมหลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO โดย อ.พลกฤต โสลาพากุล บริษัท ฟีลัคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ภาพเพิ่มเติม

Team Building มูลนิธิแพธทูเฮลท์

Team Building มูลนิธิแพธทูเฮลท์

บรรยากาศ สนุกสนาน การจัดกิจกรรม Team Building กับกลุ่มเล็ก ๆ ที่อบอุ่นและเต็มที่มาก ให้กับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ในธีม The Champion ที่ผู้ชนะต้องมีเพียง 1 เดียว !! ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ - ไทยเอเทคโซลูชั่น

หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ – ไทยเอเทคโซลูชั่น

การอบรมหลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ (Super Productive Leadership) ให้กับ บจก.ไทย เอเทคโซลูชั่น โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ เทคนิค และ workshop เข้มข้น! ภาพเพิ่มเติม

เทคนิคการจัดทำ PowerPoint - สันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint – สันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ขอบพระคุณทางสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่ได้เชิญ อ.ปรีดา จาก บ.วิมังสา เทรนนิ่ง อบรม หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ภาพเพิ่มเติม

พัฒนาทักษะในภาวะปกติใหม่ (New Normal) - กยศ

พัฒนาทักษะในภาวะปกติใหม่ (New Normal) – กยศ

การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะในภาวะปกติใหม่ (NEW NORMAL) เพื่อยกระดับการทำงาน แบบ Hybrid (onsite+online) โดย ดร.ชาตรี ให้กับ กองทุน กยศ. ภาพเพิ่มเติม

ทีมบิ้วดิ้ง TOA Paint (modern trade sales division)

Team Building บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

สนุกมาก สุดยอดมากทีมนี้ ขอบคุณทีมขาย บริษัท TOA (ทีมเซลล์) ในการจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้งกับเรา ณ Eco cozy beachfront ชะอำ (อีกแล้ว) ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรการสร้างมาตรฐานงานบริการ - บจก.สตาร์โอเวอร์ซีส์

การสร้างมาตรฐานงานบริการ – บจก.สตาร์โอเวอร์ซีส์

หลักสูตรการบริการที่ workshop เข้มข้น กับหลักสูตรการสร้างมาตรฐานงานบริการ (Service Standard) โดย อ.ป่าน ณภัคร ให้กับ บจก.สตาร์โอเวอร์ซีส์ ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตรไคเซ็น 4.0 - บจก.ฟีลัคซ์ (ประเทศไทย)

หลักสูตรไคเซ็น 4.0 – บจก.ฟีลัคซ์ (ประเทศไทย)

การอบรมหลักสูตร ไคเซ็น 4.0 เพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Express Kaizen 4.0 for Process Improvement) โดยท่าน อ.ไมตรี ให้กับ บริษัท ฟีลัคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ภาพเพิ่มเติม

การสื่อสารทางไกลให้ลูกค้าประทับใจ - บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

หลักสูตรการสื่อสารทางไกลให้ลูกค้าประทับใจ – บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย รุ่นที่ 1-2

ผลงานหลักสูตรการสื่อสารทางไกลให้ลูกค้าประทับใจ Impressive Tele Communication Skills โดย อ.ป่าน ณภัค บรรยายให้กับ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ภาพเพิ่มเติม

หลักสูตร Quality Awareness บจก.มาลูโก้

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness) – บจก.มาลูโก้

ผลงานบางส่วนจากการอบรมหลักสูตรการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness) โดย อ.ไมตรี ให้กับ บจก.มาลูโก้ (ประเทศไทย) ที่ฉะเชิงเทรา ภาพเพิ่มเติม

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.