ผลงานการอบรมพนักงาน, จัดทีมบิ้วดิ้ง ต.ค. – ธ.ค. 62

อบรมหัวหน้างาน รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รุ่น 1 - 2 วัน

อบรมหัวหน้างาน รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รุ่น 1 – 2 วัน

อบรมหัวหน้าฝ่ายงานพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ บรรยากาศเป็นกันเอง สนุกสนาน ได้สาระ โดย อ.ปรีดาภาพเพิ่มเติม

อบรมการทำงานเป็นทีม Teamwork บจก.ทีจีโอ พลาสติก

อบรมการทำงานเป็นทีม Teamwork บจก.ทีจีโอ พลาสติก

การอบรมที่สนุกสนาน ได้สาระ ในหลักสูตรการทำงานเป็นทีม Teamwork ให้กับ บจก.ทีจีโอ พลาสติก โดย อ.ปรีดาภาพเพิ่มเติม

จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ ข้าราชการใหม่ สรรพากร

จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ ข้าราชการใหม่ สรรพากร

ทีมงาน วิมังสา เทรนนิ่ง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในการอบรม ปฐมนิเทศน์ ข้าราชการบรรจุใหม่ ของกรม สรรพากร 3 รอบ ทีมบิ้วดิ้ง ภาพเพิ่มเติม

การพัฒนาตนเองแลทัศนคติ ของผู้มีหน้าที่บริการ รุ่น 2 โนราบุรี สมุย

การพัฒนาตนเองแลทัศนคติ ของผู้มีหน้าที่บริการ รุ่น 2 โนราบุรี สมุย

รุ่นที่ 2 ของบางส่วนการอบรม การพัฒนาตนเองแลทัศนคติ ของผู้มีหน้าที่บริการ ให้กับ พนักงาน โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ภาพเพิ่มเติม

การพัฒนาตนเองแลทัศนคติ ของผู้มีหน้าที่บริการ รุ่น 1 โนราบุรี สมุย

การพัฒนาตนเองแลทัศนคติ ของผู้มีหน้าที่บริการ รุ่น 1 โนราบุรี สมุย

การบรรยายหลักสูตร การพัฒนาตนเองแลทัศนคติ ของผู้มีหน้าที่บริการ รุ่น 1 ให้กับพนักงานโรงแรม โนราบุรี เกาะสมุย เป็นปีที่ 2 แล้ว ภาพเพิ่มเติม

 อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานการทำงานเป็นทีม ส่วนปกครอง จ.นครนายก

อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานการทำงานเป็นทีม ส่วนปกครอง จ.นครนายก

การบรรยายให้กับพนักงานฝ่ายปกครอง จ.นครนายก ในโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานการทำงานเป็นทีม โดย อ.ปรีดา ภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น - ถาม - ตอบ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.