หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

เพราะองค์กรเปรียบเสมือน “บ้านหลังที่สอง” ที่นอกจากจะได้ผลตอบแทน แล้ว ยังได้ทั้งประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ มิตรภาพ และอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านหลังที่หนึ่งให้ไม่ได้ สิ่งที่น่าเศร้าคือ บุคลากรไม่ได้ตระหนักเห็นสิ่งที่องค์กรสร้างและให้แก่พวกเขา บุคลากรมักคิดว่า หน้าที่ขององค์กรคือการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ให้มากที่สุด เป็นประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด ซึ่ง กฎ กติกาและข้อตกลงที่สร้างขึ้นมาเพราะรัก ห่วงใย และต้องการป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ สิ่งหนึ่งที่องค์กรไม่เคยบอกแก่บุคลากรในองค์กรคือ การบอกรักด้วยคำพูด แต่บอกรักด้วยการกระทำ จึงถูกลืมเลือนไปเป็น “ต้องทำ”

การที่องค์กรจะเติบโตและอยู่รอดได้ ต้องอาศัยบุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และการที่จะขับเคลื่อนบุคลากรได้ต้องเริ่มต้นที่การปลูกฝังจิตใจบุคลากรในองค์กรให้มีจิตสำนึกรักองค์กร เพราะผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแปรผันตามสภาพจิตใจของบุคลากรนั่นเอง

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

หลักสูตรเพื่อการพาบุคลากรย้อนคิดถึง สิ่งสำคัญ อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน นั้นคือความ สำนึกรับผิดชอบ ที่อาจเป็นจุดเริ่มแรกของทัศนคติในการทำงานต่อ ๆ มามากมายทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • สร้างทัศนคติ และมิติความสัมพันธ์ใหม่ต่อองค์กร
 • หากต้องการพัฒนาองค์กรจากพื้นฐานความคิด
 • หากต้องสร้างจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
 • ช่วยลดปัญหา ทางความคิด ความไม่เข้าใจ ของบุคลากรในองค์กร
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ
 • เพื่อสะท้อนมุมมองขององค์กรที่มีต่อบุคลากรในด้านของความเป็นจริง
 • เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร งานที่ทำ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เพื่อเรียนรู้และดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกระดับในองค์กร
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายในองค์กร In House Training
 • การบรรยาย 70 %
 • กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา 30%
 • ใช้ห้องประชุม (จัดคลาสรูม/เธียเตอร์), ไมค์โครโฟน เครื่องขยายเสียง และเครื่องฉาย Projector

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการคลิ๊ก > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • ธรรมชาติของมนุษย์ และความต้องการของมนุษย์
 • Human Relation ในการทำงานแต่ละยุค
 • การเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
 • Mindset ของการทำงานในองค์กร

ช่วงบ่าย

 • การสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารภายในองค์กร
 • การสร้างคนดี คนเก่ง ในองค์กร
 • การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม(องค์กร) สู่ความสำเร็จ
 • สรุป

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.แหยม – เกษมสิทธิ์ ภูครองตา

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.แหยม – เกษมสิทธิ์ ภูครองตา  กับแนวคิดที่ว่า ฮาอีหลี แต่ต้องมีสาระ กับวิทยากรอารมณ์ดี ที่อยากให้พนักงานอบรมอย่างมีความสุข สนุก พร้อมสาระที่ต้องไม่แพ้กันในสไตล์ Work hard Play harder (เด้อ!) 🎉

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรจิตสำนึกรักองค์กร