แนะนำเกมส์กิจกรรมทีมบิ้วดิ้งวอร์คแรลลี่ (team building – walk rally)

Home » รับจัดทีมบิ้วดิ้ง » แนะนำเกมส์กิจกรรมทีมบิ้วดิ้งวอร์คแรลลี่ (team building – walk rally)

รวมกิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง สันทนาการ หรือ เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง สำหรับการ รับจัดทีมบิ้วดิ้ง (Team Building) และ วอร์ค แรลลี่ (walk rally) แนะนำในเบื้องต้น ซึ่งกิจกรรมมีทั้งในห้องประชุม กลางแจ้ง ริมทะเล สำหรับคนไม่มาก จนถึงคนกลุ่มใหญ่ แฝงแง่คิด สนุกสนาม ละลายพฤติกรรม สร้างความสมัครสมานสามัคคี การจัดขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วม และจุดประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการจัดเอง อ่าน แนะนำการจัดทีมบิ้วดิ้งเอง ที่นี่

คำแนะนำ

เกมส์ หรือ กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง ที่ดี ว่าควรมีรูปแบบ พื้นฐาน โครงสร้างอย่างไร การใช้กิจกรรมเดียวกัน เกมส์เดียวกัน แต่แตกต่างในการออกแบบวางแผน จัดลำดับ การเกริ่นนำ การสรุป การกระตุ้น (Motivation) ที่ดี และถูกต้อง ก็ไม่อาจได้ผลลัพธ์ที่ดี หรือเหมือนกันเสมอไป (ดู การจัดกิจกรรมทีมบิ้วดิ้งที่ดีคืออะไร)

ขออภัย ทางบริษัทขอสงวนการเปิดเผยรายละเอียด วิธีการเล่นกิจกรรม และคลิปการจัดกิจกรรมด้วยเหตุผลดังนี้

  1. ความสนุกสนาน หรือเป้าหมายกิจกรรมอาจสูญเสียไปหากมีการเปิดเผยรูปแบบ
  2. บางเกมส์, กิจกรรม ก็เป็นแบบพื้นฐานทั่วไป แต่หลายๆ เกมส์, กิจกรรม วิทยากร คิด, ประยุกต์, สร้างสรรค์ ขึ้นมาเองจึงต้องการ ป้องกันการลอกเลียนแบบ
  3. กิจกรรม, เกมส์ บางอย่าง มีบางสิ่งแฝงในตัวมันเอง มากกว่าจะตัดสินด้วยคำบรรยายสั้นๆ
  4. กิจกรรมมีการ ปรับปรุง พัฒนา อยู่เสมอ ในรูปแบบที่เราคิดว่าไม่สนุก ไม่สร้างสรรค์พอ จึงอาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนในอนาคตได้
  5. การไม่บันทึกภาพเคลื่อนไหว เพื่อปกป้องสิทธิ์บางประการของลูกค้า ความเป็นส่วนตัว และหลายๆ เหตุผล เราจึงไม่มีนโยบายเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวอีก
  6. บริษัทงด การอัพเดต เพิ่มเติม กิจกรรม และรูปภาพ ลงเว็บไซต์ ตั้งแต่ 1/1/63 เนื่องจากเหตุผลหลายประการ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าจริง ๆ เท่านั้น

ลูกค้าที่จัดกิจกรรมบ่อยหรือมีความกังวลใจ สามารถปรึกษา หรือขอ งด เกมส์,กิจกรรม บางอย่าง ได้กรณีที่คิดว่าจะซ้ำ หรือไม่เหมาะสม ทีมงานมีกิจกรรมมากพอพร้อมจัดสรรเพื่อสร้างความพึงพอใจ

กิจกรรมเกมส์นันทนาการทีมบิ้วดิ้ง พื้นฐาน (Basic)

เกมส์ หรือกิจกรรมต่างๆ มีการพัฒนา เพิ่มเติม อยู่เสมอ (ยกเลิกอัพเดต)

กิจกรรม Balloon Tower (หอคอยลูกโป่ง)
กิจกรรม Balloon Tower (หอคอยลูกโป่ง เพื่อความสามัคคี การวางแผน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง ส่งห่วง
เกมส์ Hoop pass (ส่งห่วง) เพื่อความสามัคคี สนุกสนาน
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง กระดึบๆ
เกมส์กระดึบๆ เพื่อความสามัคคี ความร่วมมือ ความสนุกสนาน
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์ Human Knot
กิจกรรม Human Knot การร่วมแรงร่วมใจ การทำงานร่วมกัน
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์หนีบแน่นๆ
เกมส์หนีบแน่นๆ กิจกรรมสนุกสนาน เพื่อการทำงานร่วมกัน ละลายพฤติกรรม
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์ส่งไข่
เกมส์ส่งไข่ เพื่อให้เกิดสมาธิ การทำงานร่วมกัน และความบันเทิง
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์เชือกสัมพันธ์
เกมส์เชือกสัมพันธ์ การช่วยเหลือกัน ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์เติมไม่เต็ม
เกมส์เติมไม่เต็ม เพื่อการทำงานเป็นทีม ความเสียสละ และการวางแผนการทำงานเป็นทีม
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์งูกินหาง
เกมส์งูกินหาง สร้างความสนุกสนาน สามัคคี
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์ตัวบุ้งยักษ์
เกมส์ตัวบุ้งยักษ์ การร่วมแรงร่วมใจ การวางแผนในการทำงานเป็นทีม ร่วมกัน
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์ปากการ่วมใจ
เกมส์ปากการวมใจ สำหรับการวางแผนร่วมกัน ความสามัคคีในทีมงาน
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์สลัดสบัด
เกมส์สลัด สบัด เพื่อความสนุกสนาน ผ่อนคลาย ละลายพฤติกรรม
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์เส้นทางตะขาบ
เกมส์เส้นทางตะขาย การทำงานร่วมกัน ความร่วมมือกันเป็นทีม
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์หนอนลุกโป่ง
เกมส์ตัวหนอนลูกโป่ง ความสามัคคี ความสนุกสนาน กลมเกลียวในหมู่คณะ
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์หน้าบอดหลังใบ้
เกมส์หน้าบอดหลังใบ้ เพื่อการสื่อสารที่ดี การทำงานเป็นทีม ความเชื่อใจกัน

กิจกรรมเกมส์นันทนาการทีมบิ้วดิ้ง พิเศษ (exclusive)

คิดค้น ออกแบบ และประยุกต์โดยทีมงาน

เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์ต่อลมหายใจ
เกมส์ต่อลมหายใจ ให้ความสนุกสนาน ละลายพฤติกรรม ในหมู่คณะ
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์หมู่บ้านของเรา
เกมส์หมู่บ้านของเรา ความเสียสละ การวางแผน การทำงานเป็นทีม
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์สปาเก็ตตี้ขนส่ง
เกมส์สปาเก็ตตี้ขนส่ง การช่วยเหลือกัน การทำงานร่วมกัน และความสนุกสนาน
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์มีขาเดียว
เกมส์มีขาเดียว สร้างความสนุกสนาน สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์พลังลมปาก
เกมส์พลังลมปาก การวางแผน ไหวพริบ และความสนุกสนาน ละลายพฤติกรรม
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์คุณค่าของเงิน
เกมส์คุณค่าของเงิน การแก้ปัญหาร่วมกัน การเห็นคุณค่าทีมงาน และความคิดสร้างสรรค์
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์คุณเป็นใคร
กิจกรรม คุณเป็นใคร ละลายพฤติกรรม ได้ทำการเรียนรู้ แง่คิด ทำความรู้จักกันในทีมงาน
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์ห่วงรักห่วงสัมพันธ์
เกมส์ห่วงรักห่วงสัมพันธ์ เพื่อความสนุกสนาน ความร่วมมือกันระหว่างทีมงาน
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์วิวัฒนาการ
เกมส์ วิวัฒนาการ เกมส์เพื่อการทำการเรียนรู้กัน แง่คิดในเรื่องความซื่อสัตย์
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์ไข่โต้คลื่น
เกมส์ไข่โต้คลื่น กิจกรรมที่ภายนอกอาคาร ความร่วมมือการทำงานเป็นทีม
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์ Run Number
เกมส์ Run Number เพื่อการวางแผน การแก้ปัญหา และการทำงานร่วมกันเป็นทีม
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์ Net Ball
เกมส์ Net Ball กิจกรรมชายหาด ส่งเสริมการวางแผน การทำงานเป็นทีม
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์คุณไม่รักทำไมไม่บอก
เกมส์คุณไม่รักทำไมไม่บอก ละลายพฤติกรรม สร้างความสมัครสมาน สามัคคี
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์ส่งเธอก้าวไป
กิจกรรม ส่งเธอก้าวไป เพื่อความสนุกสนาน เสียสละ และการวางแผน
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์ต้อนแกะตาบอด
เกมส์ต้อนแกะตาบอด เพื่อการสื่อสาร ความเชื่อใจ การทำงานเป็นทีม
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์คุกกี้คุณยาย
เกมส์คุกกี้คุณยาย เพื่อความสนุกสนาน ละลายพฤติกรรม
เกมส์ทีมบิ้วดิ้ง กิจกรรมทีมบิ้วดิ้ง เกมส์แต่งตัวนักร้อง
เกมส์แต่งตัวนักร้อง เพื่อความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออก และความเสียสละ

แนวทางการเลือกกิจกรรม

ลูกค้าหรือผู้ร่วมกิจกรรม มีสิทธิในการเลือกเกมส์ทีมบิ้วดิ้ง หรือกิจกรรมต่างๆ ได้ แต่โดยรวมแล้วทีมงานจะจัดสรร กิจกรรมต่างๆ โดยดูเงื่อนไขประกอบดังนี้

  1. วัยวุฒิผู้เข้าร่วม อายุ, เพศ
  2. สถานที่จัดกิจกรรม ภายในห้องประชุม ภายนอกห้องประชุม ริมทะเล พื้นที่ต่างๆ
  3. จุดประสงค์ขององค์กร หรือผู้เข้าร่วมอบรม

ทั้งหมดแล้ว ทีมงานมีความตั้งใจจริงที่จะให้เกิดทั้งความสนุกสนาน และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วม และองค์กร บริษัทต่างๆ ให้มากที่สุด หากมีสิ่งใดบกพร่อง หรือแม้แต่ทางเราเองประเมินว่า ยังไม่ดีพอ ในทุกๆ ครั้ง เรากลับมาเพื่อพัฒนาอยู่เสมอ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.