วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

แนะนำวิทยากรอบรมพนักงาน วิทยากรอบรมการทำงานเป็นทีม, อบรมหัวหน้างาน, การสื่อสาร, จิตสำนึกรักองค์กร, Service Design, ทักษะการนำเสนอ, วิทยากรการตลาด, วิทยากรการตลาดออนไลน์, วิทยากรทีมบิ้วดิ้ง, และอีกหลายหลักสูตร

อ.ดา ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

วิทยากรผู้เชียวชาญด้าน Soft Skill และทักษะจำเพาะหลายด้าน มุ่งเน้นทำหลักสูตรให้หลักการนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงและการทำงาน จากประสบการณ์การทำงานในทุกระดับหลากสายงาน และอดีตวิทยากรอบรมภายใน ด้านการบริหารจัดการและการตลาด สู่ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรที่เชื่อเรื่องทัศนคติ และการเปลี่ยนแปลง จึงไม่เคยหยุดพัฒนาหลักสูตร ด้วยความรักและความใส่ใจในอาชีพ

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.ดา – ปรีดา

วิทยากรอบรมพนักงาน (In-House Training)

วิทยากรอบรมทั่วไป (Public Training)

 • วิทยากรอบรมเทคนิคการพูด และการนำเสนอ (สำหรับบุคคลทั่วไป – กลุ่มองค์กรที่สนใจ)
 • วิทยากรการตลาดออนไลน์ และ Marketing 4.0 (สำหรับบุคคลทั่วไป – กลุ่มองค์กรที่สนใจ)
 • วิทยากรหลักสูตรทำเว็บไซต์ และ SEO (สำหรับบุคคลทั่วไป – กลุ่มองค์กรที่สนใจ)
 • วิทยากรหลักสูตรการเขียนคำโฆษณา บทความ และสร้างเนื้อหา (Content & Copy Writing)

คุณวุฒิ

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – การตลาด
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต – จิตวิทยาการปรึกษา (กำลังศึกษา)
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ – บริหารอุตสาหกรรมบริการ
 • Cer. Innovation – Marketing & Opportunity Capture – Roger La Salle
 • Cer. OKRs Champion Course – NP Intelligence
 • Cer. Agile Scrum Master – Simplilearn
 • ผ่านการอบรมด้านพัฒนาตนเองและการจัดการ Online / Onsite หลายหลักสูตร

ประสบการณ์ – เกียรติประวัติ

 • อดีตที่ปรึกษาธุรกิจ การตลาด แบรนด์ – หลายองค์กร ร้านค้า และ บริษัทฯ
 • อดีตผู้อำนวยการสถาบัน Media Studio Academy
 • อดีตผู้บริหารเครือสถาบัน Studio Academy
 • อดีตวิทยากร การบริหารธุรกิจสปา, สุขภาพและความงาม, การตลาดออนไลน์, Marketing 3.0 และหลักสูตร Trainer ประจำ เครือ Studio Academy
 • เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตร ด้านการจัดการธุรกิจบริการ ให้กับ เครือ Studio Academy
 • เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตร ด้านการตลาดและกราฟฟิก ให้กับ Media Studio Academy
 • อดีตผู้จัดการ สนพ. สู่ความสำเร็จ
 • อดีต Graphic Design
 • อดีต ผู้ประสานงานเครื่องมือแพทย์
 • อดีต อ.พิเศษ สถาบันเอกชน
 • อดีต Content Editor
 • อดีต ฝ่ายขายและการตลาด
 • ช่างภาพ JNP Modeling Agency
 • ครูอาสา กลุ่มอาสา
 • เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตรให้กับ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด
 • เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตรให้กับ Hua Hin Future Training
 • หลักสูตรออนไลน์กับ Edumall
 • ผู้เขียนหนังสือ การลงทุน “Reverse Hybrid กลับหัวคิด พิชิตตลาดหุ้น” ในนามปากกา Sirichaiwatt
 • รางวัลเขียนบทวิจารย์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 3 ของ สถาบันปรีดีพนมยงค์
 • คอลัมนิสต์การตลาดนิตยสาร Foodbook หัวหิน

ปัจจุบัน

 • วิทยากร/ผู้บริหาร วิมังสา เทรนนิ่ง และ หัวหิน ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง
 • อาจารย์,วิทยากร พิเศษ – รับเชิญ – อิสระ
 • คอลัมนิสต์ วารสาร TPA News – สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • คอลัมนิสต์ Futuretrend.co
 • นักเขียนอิสระเจ้าของ นามปากกา Sirichaiwatt และ เว็บไซต์ sirichaiwatt.com

ผลงานวิทยากร*

*เป็นผลงานเพียงบางส่วน ด้วยวิทยากรมีผลงานต่อเนื่อง ข้อมูลไม่อาจอัพเดต และยาวเกินความจำเป็น

In house training

 • Crown emirates company ดูไบ/สหรัฐอาหรับเอมิเรต (หัวหน้างาน)
 • บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จำกัด
 • บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (หัวหน้างาน)
 • บริษัท เอ็มแอนด์เอ็ม อินเตอร์ จำกัด
 • บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด (หัวหน้างาน)
 • บริษัท เอ็นพี อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด
 • บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (หัวหน้างาน)
 • โรงแรม ลา เอ นาตู
 • บริษัท ทีบีเอสซี โลจิสติกส์ จำกัด (Bridgestone)
 • บริษัท พี.เค.แกรนด์ เรสซิเด็นซ จำกัด (หัวหน้างาน)
 • บริษัท นันดา เทรด จำกัด
 • บริษัท โชคชัยมอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท สตาร์ โอเวอร์ซีส์ จำกัด (หัวหน้างาน)
 • บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด
 • บริษัท พี.เอ็น.แอล. จำกัด (หัวหน้างาน)
 • สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน
 • บริษัท ต้าฟงอุตสาหกรรม จำกัด
 • บจก. คีน คอนแทรคเตอร์
 • บริษัท พีพี ไพร์ม (มหาชน) จำกัด
 • โรงแรมโนราบุรี เกาะสมุย หัวหน้างาน 2 รุ่น พนักงาน 2 รุ่น
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (หัวหน้างาน)
 • โรงพยาบาลจิตเวชราชสีมาราชนครินทร์ 2 รุ่น (หัวหน้างาน)
 • คณะอาจารย์คณะสถาปัตย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • คณะอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • บจก. กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม 2 รุ่น
 • บจก. เซฟทีคัทโกลด์
 • บจก. เลควูด คันทรี่คลับ
 • บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา (มหาชน) จำกัด
 • และอีกหลายองค์กรที่ผ่านมา
 • วิทยากรทีมบิ้วดิ้ง อีกมากกว่า 50 องค์กร

Public Training

 • วิทยากรการตลาด, การตลาดออนไลน์ หรือหลักสูตรอื่นๆ รับเชิญ แบรนด์สินค้าสถานศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, วิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล
 • วิทยากรรับเชิญหน่วยงานภาครัฐ เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
 • ทีมบิ้วดิ้ง หลายองค์กร หลายบริษัทฯ
 • อบรมหลายหลักสูตรให้กับสถาบันในเครือ Studio Academy กว่า 50 รุ่น รวมถึงที่ปรึกษาด้านการตลาดการบริหารจัดการ

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.ปรีดา

In-house training โดย อ.ปรีดา หลักสูตรการทำงานเป็นทีม อบรมหัวหน้างาน ทักษะการสื่อสาร Service Design Change For Success ทัศนคติ และ Soft Skill อื่นๆ
บางส่วนการบรรยาย In-house training โดย อ.ปรีดา หลักสูตรการทำงานเป็นทีม อบรมหัวหน้างาน ทักษะการสื่อสาร Service Design Change For Success ทัศนคติ และ Soft Skill อื่นๆ
อบรมการตลาด, การตลาดออนไลน์, ภาวะผู้นำ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
อบรมการตลาด, การตลาดออนไลน์, ภาวะผู้นำ ให้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
อบรมหลักสูตรการบริหาร การจัดการ และ การตลาด Public และ รับเชิญ โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
อบรมหลักสูตรการบริหาร การจัดการ และ การตลาด Public และ รับเชิญ โดย อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
ปลุกจิตสำนึก สร้างพลังความสำเร็จ และทัศนคติ
บางส่วนการ บรรยายปลุกจิตสำนึก สร้างพลังความสำเร็จ และทัศนคติ