หลักสูตรเทคนิค 7 ขั้นตอน สู่การขายแบบมืออาชีพ

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเทคนิค 7 ขั้นตอน สู่การขายแบบมืออาชีพ

หลักสูตรอบรมพนักงานขาย : หลักสูตรการขายที่เหมาะกับทุกองค์กรตั้งแต่ พนักงานขายหน้าใหม่ ไปจนถึงหน้าเก่า ด้วยเทคนิคที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงและความรู้ที่ศึกษามาอย่างรอบด้าน

หลักสูตรเทคนิค 7 ขั้นตอน สู่การขายแบบมืออาชีพ (SE-01)

มุ่งเน้นเรื่องทักษะการขาย ตั้งแต่การวางแผนการขาย พัฒนาทักษะในทุกๆด้าน เริ่มจาก Mind Set หรือทัศนคติของการเป็นยอดนักขาย การสร้างความต้องการให้กับลูกค้า การนำเสนอสินค้าโดยการสร้างคุณค่า การจัดการข้อโต้แย้ง เพื่อนำไปสู่การปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลหลังการขาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการขายในครั้งต่อไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการพัฒนาและสร้างทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานขาย
 • เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานขายในองค์กร
 • เพิ่มยอดขาย สร้างฐานลูกค้าใหม่
 • เพิ่มเทคนิคกลยุทธ์การขายใหม่ๆ
 • องค์กรต้องการพัฒนาทักษะการขายให้กับพนักงานขาย
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาจำเพาะโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • เนื้อหาวิชาการผ่านกระบวนการคิด ไม่ใช่แค่ใช้หัวข้อจาก Google!!

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจบทบาทของการเป็นนักขายมืออาชีพ
 • เรียนรู้กระบวนการขายอย่างเป็นระบบ ด้วย 7 ขั้นตอนการขายแบบมืออาชีพ
 • เข้าใจแนวทางในสร้างความต้องการให้กับลูกค้า
 • เรียนรู้การนำเสนอสินค้าด้วยการสร้างคุณค่า
 • นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้เทคนิคการจัดการข้อโต้แย้งกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มโอกาสและความสามารถในการปิดการขาย
 • เพิ่มความมั่นใจในงานขายให้กับพนักงานขาย

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานขายมือใหม่ และพนักงานทั่วไป
 • พนักงานขายที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการขายเพื่อการนำไปสู่การขายอย่างมืออาชีพ
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาพนักงาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 • จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 • การบรรยาย 60 %
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6 ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline) (พิมพ์ดาวน์โหลดได้จากลิงก์ด้านบน)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ >  พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduction
 • The step of Selling Process
  1. Planing
  2. Opening Stage
  3. Exploring Stage
  4. Delivering Stage

ช่วงบ่าย

 • Review the morning content
 • The step of Selling Process (Continue)
  5. Managing Challenge
  6. Closing Stage
  7. Post-Call Analysis
 • Case Scenario
 • Workshop
 • สรุป Q&A

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 น. เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม

วิทยากรประจำหลักสูตร

โค้ชเอก – วสุวัส มอญขาม   วิทยากรเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางจิตวิทยา MBTI ที่ได้รับการรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง และสามารถถ่ายทอดความรู้ในงานขายและการบริหารทีมบนหลากเทคนิคและเครื่องมือ 👨‍💼

🔗ดูประวัติวิทยากร

หรือ

โค้ชฝ้าย นันทวัน คงรัตน์

วิทยากรประจำหลักสูตร

โค้ชฝ้าย – นันทวัน ทับทวี วิทยากรตัวจริงเรื่องการขาย ด้วยประสบการณ์และผลงานการบรรยายกับเราที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเซลล์มือใหม่ มือเก่า ต่างให้การยอมรับ เพราะไม่เพียงความรู้ความสามารถ แต่คือความมุ่งมั่นความตั้งใจจริงที่จะแบ่งปันถ่ายทอดอย่างไม่มีกั๊ก! ที่พบได้แน่นอนในทุกการบรรยาย 🤩

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรอบรมการขายพนักงานขาย เทคนิค 7 ขั้นตอน สู่การขายแบบมืออาชีพ