หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน

ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทำงานการทำงานล้มเหลว คือ สัมพันธภาพระหว่างกันของคนทำงาน มิใช่ปัญหาของกระบวนการสรรหาที่ได้คนมาทำงานในองค์กรไม่เก่งและดีพอ แต่คนเหล่านั้นอยู่ในสถานการณ์ของการทำงานที่มีลักษณะที่แตกต่างกันบนพื้นฐานของการศึกษา การใช้ชีวิต และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

การปลูกฝังทัศนคติขององค์กรผ่านระบบโครงสร้างด้วยการกำกับ ไม่อาจทำให้เกิดความรู้สึกดีระหว่างบุคคลได้ ด้วยเหตุนี้เทคนิคการสื่อสาร การมีสภาพแวดล้อมที่สามารถสร้างพื้นที่แห่งความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างพนักงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ต้องเริ่มต้นจาก ทัศนคติ และ การสื่อสาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานผ่านการยกระดับสัมพันธภาพเชิงบวกเพื่อเพิ่มผลผลิตในองค์กรเป็นลำดับแรก

หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน (C-07)

งานวิจัยหลายแห่งพบว่า การมีสัมพันธภาพที่ดี สามารถนำไปสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน “Trust” นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของงานและคุณภาพชีวิตของคนทำงานได้อีกด้วยทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เพราะทุกคนต้องการมาทำงาน ไม่ได้ต้องการมาทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่ทำงาน
 • เพราะการทำงานเป็นทีมต้องเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ดี
 • เพราะภายใต้ปัญหามักมีเรื่องของความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐาน
 • เรียนรู้เข้าใจธรรมชาติของความแตกต่างและยอมรับความแตกต่างระหว่างกันและกัน
 • ต้องการพัฒนาตนเองผ่านแนวคิดและทัศนคติเชิงบวก
 • มีความเชื่อว่า สัมพันธภาพและทีมเวิร์คที่ดีจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการทำงานเพื่อองค์กรที่ดีขึ้น
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้และปรับทัศนะ Mindset สำหรับการเรียนรู้ความแตกต่างที่หลากหลายในองค์กร
 • เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของเพื่อร่วมงาน
 • เพื่อสร้างคุณภาพของงานผ่านสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 • เพื่อสลายความขัดแย้ง และความรู้สึกที่บั่นทอนให้เกิดการทำงานที่ไม่มีความสุข

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกคนในองค์กร
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้า

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุม, ไมค์โครโฟน, เครื่องขยายเสียง, และเครื่องฉาย Projector
 3. จัดเฉพาะเก้าอี้รูปตัวยู U-Shape
 4. การบรรยาย 50 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา 50%
 6. รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน ABL : Activity Base Learning ประยุกต์ความรู้ ฝึกทักษะ ผ่านกิจกรรม

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการคลิ๊ก >  พิมพ์-ดาวโหลดแบบเอกสารสมบูรณ์ (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • การตั้งเป้าหมายของการทำงาน
 • การพัฒนาทัศนคติต่อการสร้างสัมพันธภาพและทำงานร่วมกับคนอื่น
 • การสร้างทีมแห่งความสุขเพื่อสร้างงานอย่างมีความสุข

ช่วงบ่าย

 • ทักษะการวิเคราะห์ การจับผิด และจับถูก คนในองค์กร
 • การนำเสนอองค์กรแห่งความผูกพันและงานสำเร็จ
 • สรุป Q&A

วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.แหยม – เกษมสิทธิ์ ภูครองตา

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.แหยม – เกษมสิทธิ์ ภูครองตา  กับแนวคิดที่ว่า ฮาอีหลี แต่ต้องมีสาระ กับวิทยากรอารมณ์ดี ที่อยากให้พนักงานอบรมอย่างมีความสุข สนุก พร้อมสาระที่ต้องไม่แพ้กันในสไตล์ Work hard Play harder (เด้อ!) 🎉

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.