หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ หรือการสร้างภาพลักษณ์ของพนักงานนั้น เป็นสิ่งสำคัญแต่นอกจากการพัฒนาบุคลิกในด้านกิริยา วาจา ท่าทาง แล้ว การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือการตกแต่งก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน

แม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่า การแต่งหน้า ทำผมนั้น ช่วยปรับภาพลักษณ์และบุคลิกได้ แต่การเลือกว่า จะแต่งอย่างไร จะเปลี่ยนอย่างไร อาจทำให้ดีขึ้นได้เฉพาะมืออาชีพ หรือผู้ชำนาญ คงเป็นการดีที่หากบุคลากรหรือพนักงานสามารถเข้าใจองค์ประกอบแห่งความสมดุลเหมาะสมต่าง ๆ และตกแต่งตนเองให้ออกมาดีขึ้นได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นเช่นนั้น ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมีเทคนิคการแต่งหน้าทำผมที่เก่ง แต่เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงบุคลิกภาพและความเหมาะสมแต่ละบุคคลด้วย

ดังนี้ การเรียนรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพพร้อมกับเทคนิคการแต่งหน้า ดูแลตัวเองในแบบต่าง ๆ นั้น ย่อมช่วยให้พนักงานดูดี และเมื่อพนักงานมีภาพลักษณ์ที่ดี ก็ส่งเสริมองค์กรให้ดูมีระดับตามไป หรือถ้าเป็นบุคลากรในฝ่ายขาย ฝ่ายการบริการ หรือแม้แต่ในระดับผู้บริหาร ก็ยิ่งมีผลต่อภาพลักษณ์โดยตรงต่อองค์กรอย่างไม่ต้องสงสัย

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า (C-10)

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมามุ่งเน้นการปฏิบัติปรับปรุงภาพลักษณ์ของบุคลากรองค์กรในทุกระดับที่ต้องการให้มีความประทับใจต่อผู้พบเห็น ไม่ว่าในด้านใดก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมองค์ให้ดูดีมีระดับยิ่ง ๆ ขึ้นไปทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • อยากเพิ่มภาพลักษณ์ องค์กรให้ดูดี ยกระดับ
 • ส่งเสริมการขาย และการบริการด้วยภาพพจน์พนักงาน/บุคลากร
 • ต้องการให้บุคลากร มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น
 • ต้องการให้บุคลากร มีการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นที่เหมาะสมต่อการทำงาน
 • ให้บุคลากร ได้เทคนิคการปรับปรุง ภาพลักษณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • หลักสูตรมี Workshop ไม่น่าเบื่อ สนุกสนาน

วัตถุประสงค์

 • บุคลากรได้พัฒนาภาพลักษณะที่เหมาะสมสวยงามในการแต่งกาย แต่งหน้า ทำผมและการดูแลตนเอง
 • บุคลากรได้พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้า การใช้คำพูด ระดับเสียง ความไพเราะที่เหมาะสมในการทำงาน
 • บุคลากรได้พัฒนาภาษากาย ท่วงท่า การยืน เดิน นั่ง ทำความเคารพ การแสดงสีหน้า มารยาทการใช้สายตา การยิ้มแบบจริงใจ การนำเสนอ การแลกนามบัตร การเว้นระยะห่างที่เหมาะสมและสุภาพ
 • บุคลากรได้ปรับบุคลิกภาพภายในของตนเอง ด้านความคิด ทัศนคติ ลักษณะนิสัยประจำตน และมารยาทที่ใช้ในการทำงานร่วมกันในสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทุกคนในองค์กร
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้า

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector
 3. จัดโต๊ะ Theatre หรือ แบบ Clusters
 4. การบรรยาย 20 %
 5. กิจกรรม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 80%
 6. กลุ่มละ 20 คน ฝึกทุกคน / ไม่เกิน 45 คน กรณีฝึกสาธิตแบบกลุ่ม
 7. วิทยากรมีอุปกรณ์พร้อม หรือจำนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาร่วมได้

ระยะเวลา

1 วัน / 6 ชั่วโมง 9.00 น. – 16.00 น. โดยประมาณ


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • สร้างลักษณะเฉพาะที่มีเสน่ห์ (Charming Characteristics)
 • SMART & ELEGANT POSTURE
  – การควบคุมท่าที
  – การนำเสนอ
  – การวางตัวในแต่ละสถานการณ์
 • Workshop

ช่วงบ่าย

 • พื้นฐานการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์
 • เทคนิคการแต่งหน้าในการทำงาน
  – วัตถุประสงค์ของการแต่ง
  – การเลือกโทนสีตามสีผิว
  – ความสมดุล
 • เทคนิคการจัดทรงผม
 • เทคนิคพิเศษเพิ่มเติม

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.หนูนา - ดร.นทษร สุขสารอมรกุล

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.หนูนา – ดร.นทษร สุขสารอมรกุล  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพและการดูแลภาพลักษณ์ ผู้ซึ่งมีทั้งประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับจากผลงานการอบรมมากมายให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ใครเจอต่างก็บอกว่าไม่แปลกใจเลย 😍

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

1 thought on “หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.