หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน (On-the-Job Training Skills Course)

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน (On-the-Job Training Skills Course)

หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน หรือผู้นำ ในการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะมีหลายรูปแบบ OJT หรือ On the Job training คือหนึ่งในการฝึกอบรมเพื่อสอนงานให้กับผู้เรียนรู้ โดยเน้นการสอนที่อธิบายพร้อมภาคปฏิบัติร่วมกัน

เนื่องจากการปฏิบัติงานในหลายด้าน จำเป็นต้องเห็นแง่ของการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด จึงจะสามารถทำให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจด้วยตนเอง และระหว่างการเรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัตินั้นจะเกิดความเข้าใจจากรูปแบบที่เรียกว่า Visual Auditory และ Kinesthetics คือได้ใช้โสตประสาททั้ง ตาดู หูฟัง มือทำ พร้อมคิดตาม ที่สามารถช่วยให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนขึ้น ส่งผลให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดการผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป

เพียงแต่ว่า หัวหน้างานหรือผู้ฝึกสอนจำเป็นต้องมีความรู้ หรือได้รับการเรียนรู้ และทราบเทคนิคในการสอนงานที่ดี จึงจะทำให้กระบวนการสอนงานแบบ OJT นี้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน
(On-the-Job Training Skills Course) (LE-08)

หลักสูตรนี้จึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาทั้งตัวหัวหน้างาน และสามารถนำไปพัฒนาทีมงาน พนักงานและบุคลากรได้ต่อ ๆ ไปในการปฏิบัติงานทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการให้หัวหน้างานมีความสามารถในการสอนงาน
 • เพื่อให้หัวหน้างานได้มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ OJT
 • เพื่อให้หัวหน้างานได้มีเทคนิค วิธีการที่ดีในการสอนงานแบบ OJT

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทและทักษะของผู้สอนงานแบบ OJT
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจกระบวนการและเทคนิคในการสอนงานแบบ OJT
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางเทคนิคต่างๆไปใช้เพื่อสอนงานแบบ OJT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน, ผู้จัดการ
 • รอง / ว่าที่หัวหน้างาน

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 1. อบรมภายใน In-house Training
 2. สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง
 3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre)
 4. การบรรยาย 60 %
 5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 6. รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน Workshop, Brainstorming, Game, Video

ระยะเวลา

หลักสูตร 1 วัน / 6ชั่วโมง เวลา  9.00 น. – 16.00 น.


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ   – รายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • ลักษณะการเรียนรู้ของมนุษย์ V A K
 • การสอนงานในรูปแบบต่างๆ
 • ความหมายของการสอนงานแบบ OJT และประโยชน์ในการสอนแบบ OJT
 • ทักษะจำเป็นสำหรับผู้สอนงานแบบ OJT
 • การวิเคราะห์ผู้เรียน

ช่วงบ่าย

 • หลักการสำคัญที่ใช้ในการสอน
 • การจัดทำคู่มือการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ แบบกระชับ ง่าย ใช้ได้จริง
 • ขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT ( P R T E A M )
 • ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
 • สรุปประเด็นการเรียนรู้

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

อ.กร – ดร.รัชฎากร เอี่ยมอำไพ

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.กร – ดร.รัชฎากร เอี่ยมอำไพ  วิทยากรผู้มากประสบการณ์ในด้านการ พัฒนาองค์กรและการเปลี่ยนแปลง (Organization Development & Change) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) จากหลายองค์กรชั้นนำระดับประเทศ สู่ที่ปรึกษา และวิทยากรมืออาชีพ 🙋‍♀️

🔗ดูประวัติวิทยากรแนะนำหลักสูตรอบรมหัวหน้างานอื่นที่คุณอาจสนใจ (In-house training)

หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน (On-the-Job Training Skills Course)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.