หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ

Home » หัวข้ออบรมพนักงาน » หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ

การนำเสนอเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่มีความสำคัญ เพราะสามารถกระตุ้นการรับรู้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ กระตุ้นความสนใจ หรือประโยชน์อื่นในหลายด้าน โดยไม่ว่าจะเป็นจุดประสงค์ในด้านการทำงาน การประสานงาน การศึกษา หรือเพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจ เช่น การตลาด หรือการขายก็ตาม

ด้วยการสื่อสารเป็นมากกว่าแค่การพูด และถือว่าต้องมีศิลปะในบางด้าน การนำเสนอหากขาดมิติความน่าสนใจอาจไม่ทำให้การสื่อสารเข้าถึงได้ตามจุดประสงค์ ดังนี้ในองค์ประกอบการนำเสนอ ย่อมจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยให้การนำเสนอนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหนึ่งในนั้นคือการใช้คอมพิวเตอร์โดยผ่านโปรแกรม PowerPoint ที่เป็นที่นิยมและแพร่หลาย

แต่หลายคนยังใช้ PowerPoint เหมือนเพียงกระดาษเอกสารที่เปลี่ยนหน้าได้เมื่อกดเลื่อนเพียงเท่านั้น หรืออาจใช้ประโยชน์จากโปรแกรมได้ไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งหากสามารถดึงประสิทธิภาพ และเรียนรู้เทคนิคบางประการมาใช้ได้ ย่อมมีส่วนช่วยให้การสื่อสารด้วยการนำเสนอในแต่ละครั้งเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน 

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ
(Creative PowerPoint techniques) (C-15)

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้การนำเสนอด้วย PowerPoint ทรงพลังมากขึ้น มีความน่าสนใจมากขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อการนำเสนอช่วยให้ผู้พูด ผู้อธิบายได้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นฐานการใช้โปรแกรม
 • สร้างสรรค์สื่อการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจมากขึ้น
 • สามารถทำงานด้วยโปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ได้รับการเสริมเทคนิคและความเข้าใจในโปรแกรม ที่ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นดีขึ้น
 • ได้รับความรู้ในการนำเสนอให้มีความน่าสนใจโดยผ่านโปรแกรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมโปรแกรม PowerPoint มากขึ้น
 • สามารถใช้โปรแกรม PowerPoint อย่างถูกวิธีและสร้างสรรค์
 • สามารถนำเสนอโดยโปรแกรม PowerPoint ได้อย่างน่าสนใจมากขึ้น
 • ประยุกต์ต่อยอดในการใช้งานโปรแกรม PowerPoint ได้

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงานทั่วไป ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

การอบรม รูปแบบการเรียนการสอน

 • อบรมภายใน In-house Training
 • สถานที่ใช้ห้องประชุม (จัดคลาสรูม) ไมค์โครโฟน เครื่องขยายเสียง และเครื่องฉาย Projector
 • การบรรยาย 50 %
 • ฝึกปฏิบัติ 50%
 • ผู้เข้าอบรมมีคอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค

ระยะเวลา

1 วัน / 6 ชั่วโมง 9.00 น. – 16.00 น. 


หัวข้ออบรมพนักงาน (Course Outline)

*หลักสูตรอาจมีการพัฒนาหรือปรับตามวัตถุประสงค์ได้ – ดูรายละเอียดและกำหนดการ > พิมพ์-เอกสารนำเสนอผู้บริหาร (พบเจอหลักสูตรเลียนแบบกรุณาแจ้งเรา)

ช่วงเช้า

 • Introduction
  • ทบทวนพื้นฐาน
  • ปัญหาการใช้งาน
 • Preparation การเตรียมงานนำเสนอ
 • Slide Master เข้าใจโครงสร้างหลักการออกแบบของ PowerPoint และประยุกต์ใช้ได้
 • Design & Layout เรียนรู้หลักการออกแบบ การจัดวางองค์ประกอบ

ช่วงบ่าย

 • Transition & Animation ลูกเล่นการนำเสนอ
 • Media & Zoom
 • Table, Chart, SmartArt
 • Theme & Template
 • เทคนิคการนำเสนอ

*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกติ 10.30, 14.30 เนื้อหามีแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ


วิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากรอบรมพนักงาน-อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

วิทยากรประจำหลักสูตร

อ.ดา – ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์   วิทยากรผู้เข้าใจเรื่อง “คน” เป็นอย่างมาก จึงเชี่ยวชาญในหลายด้านของ Soft skills นอกจากนี้ด้วยประสบการณ์อันหลากหลายตั้งแต่เป็นพนักงานธรรมดาสู่ผู้บริหารและที่ปรึกษาธุรกิจ จึงสามารถถ่ายทอดทักษะอื่น ๆ เช่น โปรแกรม Office หรือ การตลาด และ framework ต่าง ๆ ได้ในแบบคนทำงาน เพราะมีหลักการว่าทุกความรู้ต้องนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง! 😎

🔗ดูประวัติวิทยากร


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน (In-house training) ที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.