วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ไมท์ – ดร.ไมตรี บุญขันธ์

Home » วิทยากรอบรมพนักงาน » วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ไมท์ – ดร.ไมตรี บุญขันธ์

แนะนำวิทยากรอบรม หลักสูตร 5ส. , Kaizen, SGA , Poka-Yoke, Visual Control, TPM, TQM และหลักสูตรการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต, วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน พนักงานฝ่ายการผลิต

อ.ไมท์ – ดร.ไมตรี บุญขันธ์

วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการอบรมหลักสูตรการจัดการต่าง ๆ โดยอย่างยิ่งกับการอบรมพนักงานโรงงาน เช่นหลักสูตร Kaizen, 7 waste, TQM หมวดการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต ให้กับหลายองค์กร หลายโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 100 แห่ง ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน “กับคนโรงงาน” และเข้าใจ “ผู้บริหาร” ด้วยประสบการณ์จากการทำงานตรงมาหลายปี

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.ไมท์ – ไมตรี

ไมตรี บุญขันธ์ วิทยากรอบรมพนักงานโรงงาน วิทยากรอบรม 5ส. Kaizen, QCC, TQM ลดต้นทุน,ฝ่ายการผลิต

วิทยากรอบรมพนักงานหลักสูตร (In-House Training)

วิทยากรหลักสูตรอบรมทั่วไป (Public Training)

 • การดำเนินกิจกรรมคุณภาพ QCC ภายในองค์กร
 • การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • การบริหารการผลิตสมัยใหม่ สำหรับหัวหน้างาน
 • การลดต้นทุนการผลิตด้วย QC 7 Tools

คุณวุฒิ – เกียรติประวัติ

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการอุตสาหกรรม)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)
 • Quality Management System: Lead auditor ISO 9001: 2015 (IRCA Certified)
 • Environmental management System: Lead auditor ISO 14001: 2015 (IRCA Certified
 • ประกาศนียบัตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและอาคาร (กระทรวงพลังงาน)

ปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัด และ Hua Hin Future Training
 • วิทยากรรับเชิญ สถาบันอบรมต่างๆ

ประสบการณ์

 • หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุงและฝ่ายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กว่า 15 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand) Co., Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration Co., Ltd.
 • กรรมการผู้จัดการ: Dynamic Active Co., Ltd.
 • อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
 • QCC team excellent ( IETEX 2009-2010 (Singapore)
 • QCC Team excellent 2010 (สถาบันเพิ่มผลผลิต)
 • KAIZEN award 2011 (กระทรวงแรงงาน)
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • วิทยากรพิเศษ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย

ผลงานวิทยากรบางส่วน

*เป็นผลงานเพียงบางส่วน ด้วยวิทยากรมีผลงานต่อเนื่อง ข้อมูลไม่อาจอัพเดต และยาวเกินความจำเป็น

 • บริษัท เบียร์ทิพย์ (มหาชน) จำกัด
 • บริษัท อีแอนด์เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ประเทศไทย (มหาชน) จำกัด
 • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 • บริษัท เท็กไทล์ พริสเทจ (มหาชน) จำกัด
 • บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ภัทรา พอร์ซเลนส์ (มหาชน) จำกัด
 • บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี (ปุ๋ ยหัววัว-คันไถ) (มหาชน) จำกัด
 • คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • บริษัท วันไทย อุตสาหกรรมการอาหาร (ย–ย–) จำกัด
 • บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โทเดนโก้(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท พานาโซนิคเอนเนอร์จ้ี(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ฟิลเตอร์วิชชั่น (มหาชน) จำกัด
 • บริษัท บีดี สตรอว์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด
 • อื่นๆ อีกกว่า 100 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

พิมพ์ หรือดาวน์โหลดประวัติวิทยากร อ.ไมตรี

วิทยากรอบรมหลักสูตรฝ่ายการผลิตไมตรี-บุญขันธ์