แนะนำหลักสูตรการอบรมพนักงาน และหัวข้ออบรมพนักงาน

รวมหัวข้ออบรมพนักงาน แนะนำหลักสูตรการอบรมพนักงาน (In House Training) ของเราทั้งหมด หลากหลายกลุ่ม หลายประเภทสาขาวิชา ทั้ง Hard Skills และ Soft Skill จากวิทยากรมืออาชีพและมีประสบการณ์ตรงจากเรา นอกจากนี้เรายังมีการพัฒนา เพิ่มเติมหลักสูตร และวิทยากรอยู่สม่ำเสมอ และ ยินดีออกแบบหลักสูตร หรือปรับหลักสูตรตามที่องค์กรต้องการ กรุณาติดต่อเรา

*หลักสูตรยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในบางหลักสูตรอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อ และเนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้องกับระเบียบ สามารถแจ้งเราได้ทางอีเมล์หรือฟอร์มใบเสนอราคา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขอใบเสนอราคา   ดูแบบเฉพาะรายชื่อ   Promotion   Company Profile

เลือกตามกลุ่มหลักสูตร

  1. หลักสูตรอบรมพนักงานทั่วไป (เหมาะกับทุกประเภทองค์กร ทุกระดับพนักงาน)
  2. หัวข้ออบรมพนักงานบริการ
  3. หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน
  4. หัวข้ออบรมพนักงานฝ่ายผลิต, ลดต้นทุน
  5. หลักสูตรด้านการขาย ฝ่ายขาย
  6. หลักสูตรระบบมาตรฐาน-การจัดการคุณภาพ
  7. หลักสูตรเพิ่มเติมใหม่

หลักสูตรอบรมพนักงานทั่วไป

เหมาะกับทุกองค์กร ประเภทธุรกิจ และพนักงานทุกระดับ

หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม

1. หลักสูตรการทำงานเป็นทีม (C-01)

Hit! หลักสูตรการทำงานเป็นทีม หลักสูตรที่ออกแบบมาไม่ซ้ำใคร นอกจากผู้เข้าอบรมจะชื่นชอบแล้ว ประโยชน์สำคัญเพื่อการทำงานร่วมกัน สร้างความสามัคคีในที่ทำงาน มีกิจกรรมแฝงแนวคิดเชิงจิตวิทยา ปรับทัศนคติสร้างแนวคิดแห่งความร่วมมือ ลดข้อขัดแย้ง สร้างบรรยากาศใหม่ ๆ ในการทำงานร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรการอบรมพนักงาน พัฒนาตนเองทุกด้าน ทัศนคติ

2. หลักสูตรพัฒนาตนเองทุกด้าน ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ (C-02)

หลักสูตรที่มี คิดเพื่อแก้ปัญหาไปยังจุดเริ่มต้น นั่นคือ ทัศนคติ ซึ่งเชื่อว่าหาก ปรับ เปลี่ยน สิ่งนี้ได้ ก็จะเป็นการช่วยลด หรือแก้ปัญหามากมายให้องค์กรได้ ทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม บนแนวคิดที่ว่า เมื่อตัวพนักงานไม่มีปัญหา ก็พัฒนาทุกๆ ด้านได้

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรอบรมพนักงาน Chang for success

3. หลักสูตรเปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล Change For Success (C-03)

หลักสูตรการอบรมพนักงานทั่วไป ด้านแง่คิดทัศนคติ การพัฒนาตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นให้มีทิศทางการทำงานที่ดีร่วมกัน กิจกรรมแฝงแง่คิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเข้าหาองค์กร เพื่อพัฒนาตามเป้าหมาย หรือเพื่อปรับตัวสู่การทำ KPI หรือ OKRs

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรการอบรมพนักงาน หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ

4. หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development (C-04)

หลักสูตรการอบรมพนักงาน ที่ช่วยพัฒนาทั้งภาพลักษณ์ของพนักงาน และส่งเสริมภาพพจน์ขององค์กร ด้วยการมีบุคลิก ลักษณะ การวางตัว การสื่อสารที่ดี จะทำให้องค์กรดูน่าเชื่อถือ น่าใช้บริการ และสร้างความประทับใจได้ไม่ยากเลย เพราะเพียง 15 วินาทีลูกค้าก็ตัดสินคุณแล้ว

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น

5. หลักสูตรการสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น (C-05)

Hit! จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไป หากถามว่าปัญหาองค์กรมีอะไรบ้าง ทุก ๆ องค์กรต้องมีเรื่อง “การสื่อสาร” เป็นหนึ่งในนั้น ทั้งยังอาจเป็นต้นเหตุของอีกหลายปัญหาในการทำงาน หลักสูตรที่ออกแบบมาทั้งเปลี่ยนแนวคิด และฝึกปฏิบัติเพื่อปรับใช้ได้จริงอย่างเห็นผลมาแล้วหลายองค์กร

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


6. หลักสูตรจิตสำนึกรักองค์กร (C-06)

หลักสูตรเพื่อการพาบุคลากรย้อนคิดถึง สิ่งสำคัญ อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน นั้นคือความ สำนึกรับผิดชอบ ที่อาจเป็นจุดเริ่มแรกของทัศนคติในการทำงานต่อไปมากมาย

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


7. หลักสูตรการพัฒนาทักษะและความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน (C-07)

ด้วยงานวิจัยหลายแห่งพบว่า การมีสัมพันธภาพที่ดี สามารถนำไปสู่ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน “Trust” นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของงานและคุณภาพชีวิตของคนทำงานได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


8. หลักสูตรการใช้ OKRs เพื่อการพัฒนาองค์กรและการทำงาน (C-08)

หลักสูตร OKRs คือ framework ระดับโลกที่หลายองค์กรกำลังพัฒนานำไปใช้ เพื่อให้การทำงานในทุกภาคส่วนมีเป้าหมาย มีการพัฒนา มีความเข้าใจร่วมกัน และสร้างมาตรฐานใหม่ ๆ ในการทำงานได้ ยังอาจก่อเกิดนวัตกรรมที่ดีในการทำงานได้อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพ

9. หลักสูตรการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพ (C-09)

หลักสูตรที่นำเอาข้อดีจากหลักสูตรพัฒนาตนเองด้วยทัศนคติ (Attitude) และ การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ (Change for success) นำมาประยุกต์เข้ากับการทำงานร่วมกัน มุ่งเน้นให้เห็นภาพกระบวนการทำงานขององค์กร หรือทบทวนภาพรวมของการทำงาน เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจเดียวกันในการทำงานอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า

10. หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการแต่งหน้า (C-10)

หลักสูตรมุ่งเน้นการปฏิบัติปรับปรุงภาพลักษณ์ของบุคลากรองค์กรในทุกระดับที่ต้องการให้มีความประทับใจต่อผู้พบเห็น ไม่ว่าในด้านใดก็ตาม เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมองค์ให้ดูดีมีระดับยิ่ง ๆ ขึ้นไป

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรการพัฒนาทักษะพนักงานในยุค 4.0

11. หลักสูตรการพัฒนาทักษะพนักงานในยุค 4.0 (C-11)

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะพนักงานในเชิง การพัฒนาตนเองให้รู้จักเรียนรู้ ปรับตัว เพิ่มศักยภาพด้วยการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองอย่างมีระบบ และวิธีการที่ถูกต้อง เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานและองค์กรต่อไป

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในองค์กร (Business Writing for effective communication in Organization)

12. หลักสูตรพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในองค์กร (Business Writing for effective communication in Organization) (C-12)

หลักสูตรการสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่สำคัญต่อโลกการทำงานยุคปัจจุบัน พนักงานควรเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการเติบโตภายในองค์กรได้ และฉายแววความโดดเด่นในทีมงาน หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีกว่า คอร์สที่จะสร้างให้บุคลากรพัฒนาการเขียนให้ถูกต้อง ถูกหลักการ และถูกต้องตามมารยาทการการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารภายในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรการสื่อสารด้วยความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก (Enhance Effective Communication by Positive thinking and Behavior)

13. หลักสูตรการสื่อสารด้วยความคิดและพฤติกรรมเชิงบวก (Enhance Effective Communication by Positive thinking and Behavior) (C-13)

พื้นฐานการสื่อสารเป็นสิ่งที่คนทำงานทุกระดับต้องเรียนรู้และพัฒนา เพราะการสื่อสารคือทุกอย่างที่ทำให้การส่งสาร สั่งการ มอบหมายงาน ประสานงาน ติดตามงาน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจนั้นสัมฤทธิ์ผล การสื่อสารเชิงบวกจะกระตุ้นให้คนต้องการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม มาเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารเชิงบวก เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อความสำเร็จร่วมกันขององค์กรอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรพัฒนาทักษะในภาวะปกติใหม่ (New Normal) เพื่อยกระดับการทำงาน (New Normal | Reset for Better Skills on Your Job)

14. หลักสูตรพัฒนาทักษะในภาวะปกติใหม่ (New Normal) เพื่อยกระดับการทำงาน (New Normal | Reset for Better Skills on Your Job) (C-14)

จากสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ เช่น ไวรัส Covid-19 มีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงมากมาย ผู้คน สังคม การดำเนินชีวิต ย่อมส่งผลถึงการทำงานในองค์กร และองค์กรเองก็ยังต้องปรับตัว หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ ทัศนคติ แนวคิดต่าง ๆ ในการทำงานให้สอดคล้องกับภาวะปกติใหม่ หรือ New normal

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ

15. หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ (C-15)

(New!)  นำเสนอได้ดีย่อมมีโอกาสกว่า ทั้งสร้างความเข้าใจ ทั้งให้ความรู้ หรือประโยชน์ทางการตลาด รวมถึงการนำเสนอการขาย PowerPoint คือโปรแกรมหนึ่งที่นิยมใช้ในการช่วยนำเสนอได้อย่างดี แต่มีหลายคนที่ใช้เป็นเพียงโปรแกรมสไลด์รูปและข้อความเพียงเท่านั้น!

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรอบรมงานบริการ

เหมาะกับธุรกิจบริการทุกประเภท หลักสูตรอบรมพนักงานโรงแรม พนักงานร้านอาหาร ภัตราคาร โรงพยาบาล สปา และทุกๆ ธุรกิจบริการ

1. หลักสูตรอบรม Service Mind Training หัวใจการบริการ (SV-01)

Hit! หัวข้ออบรมพนักงานที่สำคัญ และจำเป็นตลอดมาในธุรกิจการบริการ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการ เห็นความสำคัญ, รู้วิธีปฏิบัติ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า พัฒนาองค์กรด้านการบริการ ให้มีความเหนือกว่า และเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางธุรกิจที่ขาดไม่ได้ในทุกวันนี้

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


2. หลักสูตรหัวใจบริการงานสปา (Service Mind Training For Spa Business) (SV-02)

การอบรม Service Mind ที่ออกแบบมา ให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการ เล็งเห็นความสำคัญในหัวใจบริการ เรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวในการทำงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสปา เพื่อการบริการที่ดีขึ้น

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรการสื่อสารทางไกลให้ลูกค้าประทับใจ (โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) Impressive Tele Communication Skills

3. หลักสูตรการสื่อสารทางไกลให้ลูกค้าประทับใจ (โทรศัพท์, อินเตอร์เน็ต) Impressive Tele Communication Skills (SV-03)

การสื่อสารจากพนักงาน เสมือนเป็นตัวแทนองค์กร และบริษัทฯ ยอดขาย เติบโตได้ และหดหายได้ เพราะใช้คำพูดไม่ดี! สื่อสารไม่ดี!! ปัญหาในการประสานงาน การทำงาน มักจะมาจากการสื่อสาร

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (Service Design For Better Work & Marketing)

4. หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (Service Design For Better Work & Marketing) (SV-04)

เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแนวคิดด้านการบริการให้มีระบบ และกระบวนการการบริการเป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการในทุกด้าน และพัฒนาการทำงานของบุคลากรให้ง่ายขึ้น และช่วยแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน ลดข้อขัดแย้งในการทำงานได้ (อบรมระดับหัวหน้า)

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


อบรมการบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กร Training for Upgrading Service Standards

5. อบรมการบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กร Training for Upgrading Service Standards (SV-05)

เป็นการอบรม Service Mind Training ที่เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก หลักสูตร Service Design เพื่อให้พนักงานด้านการบริการปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่สร้างขึ้น (อบรมพนักงานทั่วไป)

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน

เหมาะสมกับ พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ Senior ทุกองค์กร

1. หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน เพื่อการจัดการที่ยอดเยี่ยม (LE-01)

Hit! หลักสูตรอบรมพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ ความเข้าใจ และวิธีการสื่อสารของการเป็นผู้นำ เพราะทักษะแท้จริงของพนักงานระดับหัวหน้าคือ การจัดการ ที่ต้องทั้งจัดการงาน และจัดการคนไปพร้อมๆ กันนี่จึงเป็นหลักสูตรที่อบรมกับคนส่วนน้อยแต่ได้ผลมาก เพราะเมื่อหัวหน้าเปลี่ยนก็สามารถขยายออกไปสู่ลูกน้องได้และครอบคลุมไปทั้งองค์กร

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี

2. หลักสูตรเทคนิคและศิลปะการสื่อสารสำหรับผู้นำและหัวหน้างานที่ดี (LE-02)

หลักสูตรอบรมระดับหัวหน้างาน เพื่อพัฒนาการสื่อสาร ทักษะสำคัญอันดับแรกของการเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน การสร้างแรงจูงใจ และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการสื่อสารประสานงานที่ดีภายในองค์กร เน้นปฏิบัติได้ใช้งานจริง!

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


3. หลักสูตรเทคนิคพัฒนาหัวหน้างาน (LE-03)

หลักสูตรที่ออกแบบมาให้ พนักงานระดับหัวหน้างานได้มีเครื่องมือ เทคนิค แนวคิดการพัฒนาการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารคน หรือการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือต่าง ๆ

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


4. หลักสูตรภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา (LE-04)

หลักสูตรสำหรับผู้นำและหัวหน้างาน เพื่อเตรียมพร้อม และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ/หัวหน้างาน (Super Productive Leadership)

5. หลักสูตรเพิ่มทักษะและศักยภาพการทำงานของผู้นำ/หัวหน้างาน (Super Productive Leadership) (LE-05)

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน ผู้จัดการ ที่ มุ่งเน้นถึงการ “พัฒนาด้านทักษะการทำงาน” สร้างแนวคิดการ “เป็นผู้นำ” ในมุมมองใหม่ ฉีกการทำงานเดิม ๆ เพิ่มความ Productive ให้มากขึ้น เพราะหัวหน้างานแม้เดิมจะมีความสามารถที่ดี แต่เมื่อภาระหน้าที่มากขึ้น “การจัดการ” จึงเป็นทักษะที่ขาดไม่ได้

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตร HR for Non HR การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับผู้นำ

6. หลักสูตร HR for Non HR การพัฒนาทักษะการบริหารคนสำหรับผู้นำ (LE-06)

หลักสูตร HR For Non HR ความเป็นผู้นำมิใช่เกิดจากตำแหน่งในองค์กร แต่เกิดจากการที่ผู้นำได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้ที่มีความสามารถครบครัน ทั้งเก่งงาน เก่งบริหาร เก่งคน หากท่านต้องการเป็นผู้นำที่บริหารคนได้ ใช้คนเป็น ท่านต้องรู้จักการศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคนสำหรับผู้นำ รู้ลักษณะที่แตกต่างของคนในทีม เพื่อพัฒนาคนให้สร้างผลงานให้ดีที่สุดเพราะผลงานที่ดีเยี่ยมของลูกน้อง สะท้อนให้เห็นถึงทักษะการบริหารคนที่เป็นเลิศของท่านเอง

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program)

7. หลักสูตรการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร (On Boarding & Mentoring Program) (LE-07)

พนักงานเปรียบได้ดั่งทรัพย์สินที่มีค่าขององค์กร หากพนักงานเข้ามาในองค์กรแล้วได้รับการดูแลเป็นอย่างดี รวมทั้งมีระบบพี่เลี้ยงในองค์กรที่ทำให้พนักงานได้รับการดูแล สอนงาน ถ่ายทอดงาน ที่มีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้พนักงานรู้สึกผูกพัน ตั้งใจทำงานและอยากสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งๆขึ้นไปให้องค์กร เรียนรู้เทคนิคการดูแลพนักงานและการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กรที่บริหารทั้งผลงานและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงานอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน (On-the-Job Training Skills Course)

8. หลักสูตรเทคนิคการสอนงานแบบ OJT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน (On-the-Job Training Skills Course) (LE-08)

New! หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน หรือผู้นำ ในการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะมีหลายรูปแบบ OJT หรือ On the Job training คือหนึ่งในการฝึกอบรมเพื่อสอนงานให้กับผู้เรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้านหนึ่งในการพัฒนาทีมงานของตน

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรอบรมพนักงานด้านการขาย

สร้างทีมขาย เพิ่มทักษะงานขาย เปลี่ยนมุมมองใหม่ ๆ ปลุกใจ ปลุกพลัง

1. หลักสูตรเทคนิค 7 ขั้นตอน สู่การขายแบบมืออาชีพ (SE-01)

หลักสูตรการขายที่เหมาะสมตั้งแต่ พนักงานขายหน้าใหม่ ไปจนถึงหน้าเก่า ด้วยเทคนิคที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงและความรู้ที่ศึกษามาอย่างรอบด้าน พัฒนาทักษะการขายที่เริ่มตั้งแต่ Mind Set

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


2. หลักสูตรเพิ่มเทคนิคนักขายด้วยจิตใต้สำนึก (Neuro-Selling) (SE-02)

หลักสูตรการขายยุคใหม่ !! ที่ผสมผสานศาตร์ด้านสมอง (Neuro) เรื่องของจิตใต้สำนึก และการขายเข้าด้วยกัน จึงเกิดเป็น Neuro Selling เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึงทั้งตัวลูกค้าและนักขายเอง

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills)

3. หลักสูตรเทคนิคการขายสไตล์ สมาร์ทเซลล์ (Sales Smart Skills) (SE-03)

หลักสูตรการขายที่มากกว่าการขายเดิม ๆ ด้วยแนวคิดที่ต้องการพัฒนานักขายทั้งองค์รวม ภาพลักษณ์และการสื่อสาร ที่ทันยุคทันสมัยให้เป็นนักขายที่สมาร์ทและเก่ง

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


4. หลักสูตรเทคนิคการพูดสู่การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ (SE-04)

หลักสูตรการขายที่มุ่งเน้นด้านการพูด การสื่อสาร และการนำเสนอ ทั้งสำหรับนักขาย พนักงานส่วนส่งเสริมการขาย ให้มีโอกาสเพิ่ม และปิดยอดขายได้อย่างดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรเทคนิคการขายแบบไม่ได้ขาย

5. หลักสูตรเทคนิคการขายแบบไม่ได้ขาย (SE-05)

(New!) มีคำกล่าวว่า การขายที่ดีที่สุดคือขายแบบไม่ได้ขาย หลักการนี้มีความหมายอันลึกซึ้ง และมีเทคนิคต่าง ๆ มากมายเพื่อให้ทีมขายมีกลยุทธ์ที่ดียิ่งขึ้นในการปิดการขาย

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หัวข้ออบรมพนักงานฝ่ายผลิต, ลดต้นทุน, โรงงาน

เหมาะสำหรับการจัดการหลายภาคอุตสาหกรรม เพื่อการจัดการ ลดต้นทุน โดยอย่างยิ่ง โรงงานต่าง ๆ หรือฝ่ายการผลิต พนักงานโรงงาน

1. หลักสูตรการการดำเนินกิจกรรม SGA อย่างมีประสิทธิภาพ (Small Group Activities) (IN-01)

หลักสูตรการให้ความรู้ในการใช้ กิจกรรม SGA เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคลากรเอง ฝึกใช้เครื่องมือผ่านกิจกรรม สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทั้งด้านประสิทธิภาพและการลดต้นทุนในงานทำงานได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


2. หลักสูตร 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต (IN-02)

5 ส. ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องให้ พนักงานเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการทำ ผลักดันให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึก และความตระหนักในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส. ที่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์และการพัฒนาได้อีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรการดำเนินการสร้างองค์กรด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen activity organization)

3. หลักสูตรการดำเนินการสร้างองค์กรด้วยกิจกรรมไคเซ็น (Kaizen activity organization) (IN-03)

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมการบริหาร งานเชิงคุณภาพอันมีรากฐานกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับความนิยมแพร่หลายกลายเป็นที่รู้จักและสื่อสารกันในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity and Cost Reduction)

4. หลักสูตรไคเซ็นเพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity and Cost Reduction) (IN-04)

หลักสูตรไคเซ็น kaizen ที่จะช่วยให้ค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มี ไม่ว่าจะผ่านจากกิจกรรม หรือตัวอย่างความสำเร็จ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองต่อไป

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรไคเซ็น 4.0 เพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Express Kaizen 4.0 for Process Improvement)

5. หลักสูตรไคเซ็น 4.0 เพื่อปรับปรุงงานและลดต้นทุนแบบทันใจ (Express Kaizen 4.0 for Process Improvement) (IN-05)

หลักสูตรไคเซ็น 4.0 เป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ ปรับมาให้เข้ายุคสมัย และต้องการความรวดเร็ว รวบรัด ค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงพัฒนาเป็นส่วนงาน ลดทั้งภาระงานที่ซ้ำซ้อน กระทั่งทรัพยากรที่ไม่จำเป็น

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


6. เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (IN-06)

ในทุกการทำงาน ทุกองค์กร ความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอ ซึ่งในความผิดพลาดจากการทำงานนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และผลผลิตของงานได้ การลดข้อผิดพลาดจากการทำงานได้จึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างไม่ต้องสงสัย

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตร 7+1 waste

7. เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ เพื่อลดต้นทุน (7+1 Waste for cost reduction techniques) (IN-07)

การลดต้นทุนเป็นเรื่องที่หลายองค์กรให้ความสนใจ ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือป้องการกันการเกิดความสูญเสีย อันหมายถึงประสิทธิภาพในการผลิต คุณภาพของผลผลิต การปฏิบัติงานอีกด้วย หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นไปยังการลดความสูญเสียทั้ง 7+1 ประการ

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


8. การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness QCC activities) (IN-08)

หลักสูตรการทำ QCC (Quality Control Circle) เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น QC Story ,QC 7 Tools หรืออื่นๆ ซึ่งทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness)

9. การสร้างจิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน (Quality Awareness) (IN-09)

Hit! เน้นที่จะสร้าง “จิตสำนึกคุณภาพในการปฎิบัติงาน” อย่างเป็นระบบและเห็นผล รวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหาคุณภาพกับพนักงานในระดับปฏิบัติการ ไม่เพียงเนื้อหาสาระ แต่ยังมี workshop ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


10. หลักสูตรเทคนิคการผลิตเพื่อของเสียเป็นศูนย์ (Zero-Defect Management) (IN-10)

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างให้คนเข้าใจ และรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณภาพในการทำงาน ลดข้อผิดพลาดให้ไม่เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อลดของเสียไปสู่ศูนย์ ลดต้นทุนและสร้างคุณภาพสินค้า

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


11. หลักสูตรเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN – SO (IN-11)

หลักสูตร ที่นำความรู้ เทคนิค และวัฒนธรรมการทำงาน การจัดการของญี่ปุ่น อย่าง Ho Ren So มาช่วยพัฒนาทั้งกระบวนการคิด การสื่อสาร การประสานงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA)

12. หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Job Management and Improvement by PDCA) (IN-12)

หลักสูตรที่ใช้ทักษะการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA ได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรระบบมาตรฐาน-การจัดการคุณภาพ

หลักสูตร GMP & HACCP Requirement Rev5

1. หลักสูตร GMP & HACCP Requirement Rev5 (ST-01)

(Updated !) หลักสูตร GMP & HACCP Requirement (Rev5) เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจในวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามหลักของ GMP/HACCP อบรมโดยวิทยากรที่ปรึกษาและวางระบบให้หลายองค์กร

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตร Introduction ISO 9001 : 2015 Requirement

2. หลักสูตร Introduction ISO 9001 : 2015 Requirement (ST-02)

ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และยอมรับเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการแข่งขันด้านคุณภาพ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินการภายในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตร Introduction ISO 45001 : 2018 Requirement

3. หลักสูตร Introduction ISO 45001 : 2018 Requirement  (ST-03)

หลักสูตรจาก OHSAS 18001 : 2007 สู่ ISO 45001 : 2018 ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตร Introduction ISO 50001 : 2018 Requirement

4. หลักสูตร Introduction ISO 50001 : 2018 Requirement (ST-04)

ISO 50001 คือ ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (Energy Management System) เน้นให้บุคคลกรมีความรับรู้ส่งเสริมความเข้าใจใน เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ หรือให้ได้การรับรองสู่มาตรฐานสากลต่อไป

อ่านเพิ่มเติม แบบเอกสาร-สั่งพิมพ์


หลักสูตรเพิ่มใหม่ (เร็วๆ นี้)

  1. ทัศนคติหัวหน้างาน
  2. การวางแผนพัฒนาการทำงานด้วยตนเอง

ขอใบเสนอราคา   ดูแบบเฉพาะรายชื่อ